Lietuvos bibliotekininkų draugija šiemet skelbia „Bibliotekų knygų Kalėdas“. 2021 m. šūkis – Šventinis gerumas kartu su knyga. Kviečiame dalintis gerumu ir padovanoti gimnazijos bibliotekai naujų knygų.

Bibliotekininkės

Šiais metais minime Kalvarijos kraštui reikšmingą įvykį — Kalvarijos miesto savivaldos teisių suteikimo 230 metų sukaktį.

Lapkričio 12 d. Kalvarijos gimnazijos pirmokėliai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos pamokoje „Kur gyvena pasakos?“ Pamokos tikslas – ugdyti pozityvų skaitytojo santykį su grožiniu literatūros kūriniu etnokultūriniu aspektu: teatro raiškos priemonėmis plėtoti pažintį su pasakos žanru, atskleisti šio žanro unikalumą - sąsajas su buitiniu gyvenimu ir fantazijos galia, ugdyti kūrybiškumą.

Jau aštuntąjį kartą lapkričio 15 – 19 dienomis gimnazijos biblioteka dalyvavo kultūros projekte „Šiaurės  šalių literatūros savaitė“. Projekto tikslas -  puoselėti garsinio skaitymo ir šiaurietišką pasakojimo tradiciją, propaguoti Šiaurės šalių literatūrą ir prisidėti prie skaitymo skatinimo.

2021 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas. Lapkričio 16 dieną Kalvarijos gimnazijos mokiniai tapo TOLERANCIJOS MIESTO piliečiai.

Kalvarijos gimnazijoje nuo lapkričio 12 dienos pradėta įgyvendinti Mokinių geros savijautos programa. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo „Atsipalaidavęs ir stiprus“ programoje.

„Olimpinis mėnuo“ – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotas projektas pradinių klasių moksleiviams. Šios iniciatyvos tikslas – bendradarbiaujant su pedagogais skatinti fizinio raštingumo ugdymą, padėti moksleiviams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą kaip linksmą ir naudingą veiklą, supažindinti su olimpinėmis vertybėmis bei principais – pagarba, draugyste, tobulėjimu.

Įgyvendinat klimato kaitos programos lėšomis finansuotą projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės) panaudojimas Kalvarijos gimnazijoje’’, sumontuota ant gimnazijos pastato stogo pradėjo veikti 69,56 kW saulės fotovoltinė elektrinė.

Šiais metais, minint 130-ąsias gimimo metines, garsiau ir dažniau nei įprastai skambėjo Nepriklausomybės Akto signataro, diplomato, istoriko, teisininko, publicisto, redaktorius, užsienio reikalų ministro, Vasario 16-osios akto signataro, visuomenininko Petro Klimo vardas.