erasmusgameon

Kalvarijos gimnazija, įgyvendindama 2020 m. programos „Erasmus+“ Bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo (KA229) dotacijos sutartį tarp Kalvarijos gimnazijos ir Švietimo mainų paramos fondo, vykdo tarptautinį projektą „Žaidžiame, kad kurtume sveikos gyvensenos įpročius ir saugią aplinką“ (GAME ON to Create Healthy Habits and Promote Wellbeing). Daugiašaliame projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai iš 6 šalių: Suomijos, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos, Graikijos (projekto koordinatorė), Italijos ir Turkijos. 

Dėl siaučiančios pandemijos šalys partnerės susitarė, jog pirmaisiais projekto metais bus įgyvendintos partnerystės paraiškoje numatytos bendros veiklos. Pasitelkdami nuotolinio darbo įrankius ir platformas, sukūrėme bendrus produktus:

 

Projekto partnerių( mokinių) pristatymas: 

https://tr.padlet.com/krmsvrky/r79e5yznt74y5zt4 

Bendras leidinys apie Europos sąjungą ir projekto šalis partneres: 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/28/328/120328/files/bbacb521a.pdf

Projekto šalys partnerės plakatuose: 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/8/28/328/120328/files/bdb7174b0.pdf

Tarptautinės sveikatos organizacijos  bendras leidinys: 

https://viewer.joomag.com/international-health-organizations-erasmus-game-on-project/0471671001612634064?short& 

Virtuali mokinių piešinių paroda “Laimės receptai”  

https://app.emaze.com/@AOTFRFLTZ/yearbook#1  

Patyriminė veikla: asmeninio fizinio aktyvumo stebėjimas: 

https://padlet.com/eguzavicius/hapmboqr38mrfnll 

Paskaita” Fizinio aktyvumo skatinimo veiklos kiekvienai dienai (angl. Promoting daily physical activities)

Reflection on the lecture ( quizizz.com)