SKAITYKLA

Zina Urbonienė 8 45 - 12 45

I aukštas 118 kabinetas


BIBLIOTEKA

Ina Šatienė

II aukštas 219 kabinetas

Zina Urbonienė

Biblioteka – atviras mokymosi, informacijos ir kultūros centras. Biblioteką sudaro abonementas, pradinių klasių abonementas ir skaitykla su 24 naujais kompiuteriais ir prieiga prie interneto. Bibliotekoje yra penki nauji kompiuteriai su interneto prieiga. Bibliotekos darbuotojų darbo vietos kompiuterizuotos. Bibliotekoje yra virš 30.000 egz. dokumentų. Pagal galimybes fondas kiekvienais metais papildomas naujais leidiniais. 

Tikslas: Bibliotekos fondais ir veikla dalyvauti ugdymo procese bei padėti įgyvendinti gimnazijos ugdymo tikslus, sudarant sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Uždaviniai:

1. Rūpintis moksleivių skaitymo įgūdžių ugdymu.

2. Gerinti informacinę sklaidą ir skaitytojų aptarnavimo kokybę.

3. Populiarinti, kryptingai komplektuoti, tvarkyti ir saugoti bibliotekos fondą bei komplektuoti vadovėlių fondą, atitinkantį ugdymo programas.

Teikiamos paslaugos :

spaudinių išdavimas į namus;

naudojimasis spaudiniais bibliotekoje;

konsultacijos ieškant informacijos, atsakymai į užklausas;

nuolat veikiančios literatūros parodos; naudojimasis abėcėliniu katalogu;

naudojamasis stacionariais kompiuteriais (skaitykloje ir bibliotekoje);

naudojimasis Multimedija ir interaktyviąja lenta;

naudojimasis vaizdo ir garso aparatūra.

 

 Literatūros sąrašas 1-10 klasių mokiniams

Užklasiniam skaitymui rekomenduojamų knygų sąrašai

 

Darbo laikas
 Pirmadienis   Antradienis   Trečiadienis   Ketvirtadienis   Penktadienis 
 8  - 16 45 8  - 16 45  8  - 16 45  8  - 16 45  8  - 15 30
Pietų pertrauka 1200 - 1230
Kiekvieno mėnesio paskutinę darbo dieną skaitytojai neaptarnaujami.

 

Naudojimosi biblioteka taisyklės

BIBLIOTEKA      alt

alt      alt

Biblioteka dalyvavo projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų bibliotekų modernizavimas“ ir yra aprūpinta nauja informacine įranga ir baldais. Turime naujus kompiuterius, 4 multifunkcinius kopijavimo – spausdinimo aparatus, 3 muzikinius centrus, 2 baltąsias lentas,  interaktyviąją lentą, projektorių, dokumentų kamerą, knygų įrišimo aparatą, brūkšninių kodų skaitytuvą, nešiojamus ekranus, viešinimo stendus ir t.t.

 

 

 


Naudingos nuorodos:

 

http://www.rasytojai.lt– rašytojų svetainė

http://www.tekstai.lt– šiuolaikinės lietuvių literatūros ontologija

http://www.antologija.lt– lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainė

http://books.google.com– el. google knygynas

http://www.skaitymometai.lt/ - skaitymo skatinimo svetainė

http://www.skaitykle.lt/el_knygos  (mokamos)

http://www.elknygos.lt(nemokamos – reikia registruotis)

http://www.nemokamospdfknygos.lt

http://books.google.lt

http://www.nemokamosknygos.lt/

http://www.spauda.lt

http://books.better-than.tv/(registruotis)

http://www.vook.com– skaitmenines knygas kuriame patys, reikia registruotis

_______________________________________________________________________________________________________________________