Mokinių taryba – gimnazijoje nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija.

Mokinių tarybos veiklos kryptis nustato gimnazijos mokinių tarybos veiklos reglamentas, veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

1.  Inicijuoja ir padeda organizuoti gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, organizuoja savanorių judėjimą.

2.  Teikia siūlymus dėl ugdymo (si) organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės pilietinės veiklos organizavimo.

3.  Dalyvauja rengiant gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, deleguoja narius į gimnazijos tarybą.

4.  Teikia kandidatą į komisijos narius konkursui į mokyklos vadovo pareigas, savivaldybės mokinių tarybą.

 

Mokinių tarybos veiklos reglamentas

 

 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Funkcijos
1.    Karolina Masionytė Pirmininkė
2.    Liepa Zajankauskaitė Narė
3.    Viktorija Zarembaitė Narė
4.    Justė Jurkonytė Narė
5.    Emilija Baliulytė Narė
6.    Tomas Bagdonas Narys
7.    Justas Kondziulevičius Narys
8.    Algimantas Bagdanavičius Narys
9. Lukas Kubilius Narys
10. Gustė Adamavičiūtė Narė
11. Milda Dulinskaitė Narė
12. Rokas Kriščiukaitis Narys
13. Augustė Bezgėlaitė Narė
14. Rugilė Akelytė Narė
15. Edvardas Zeonavičius Narys
16. Aiva Paulionytė Narė
17. Mėta Sinkevičiutė Narė
18. Dalius Jurevičius Narys
19. Kristupas Ulevičius Narys
  Vaičiūnaitė-Levuškinienė Arūnė Koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Mokinių tarybos veiklos planas