Įgyvendinat klimato kaitos programos lėšomis finansuotą projektą „Atsinaujinančios energijos išteklių (saulės) panaudojimas Kalvarijos gimnazijoje’’, sumontuota ant gimnazijos pastato stogo pradėjo veikti 69,56 kW saulės fotovoltinė elektrinė.

Šio projekto įgyvendinimas suteikia galimybę, pasitelkus saulės spindulius, pasigaminti didžiąją dalį gimnazijai reikalingos elektros energijos, atneša ilgalaikę ekonominę naudą ir taip ne tik leidžia sutaupyti lėšų, bet prisideda prie gamtos saugojimo bei žaliojo kurso įgyvendinimo Lietuvoje. Drauge tai skatina atkreipti visų norinčių kurti tvarią socialinę aplinkosauginę aplinką dėmesį į atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą kasdieniniame gyvenime.

Yra pavyzdys, kad pribrendome sąmoningam vartojimui ir energetinei nepriklausomybei!

Dėkojame buvusiam LR aplinkosaugos ministrui Kęstučiui Mažeikai, Kalvarijos savivaldybės merui Vincui Plikaičiui, administracijos direktoriui Kęstui Spūdžiui, administracijos direktoriaus pavaduotojui Karoliui Babeckui, ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vedėjai Vidai Tumelienei bei visiems darbuotojams, kurie padėjo įgyvendinti šį projektą.

Edmundas Razvickas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams.