Lietuvių kalbos mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 3
Vyresn. mokytojas

2

Mokytojas 1
 
Užsienio kalbos mokytojų metodinė grupė
Metodininkai 4
Vyresn. mokytojas

6

Mokytojas 1
 
Gamtos mokslų mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 3
Vyresn. mokytojas

2

Mokytojas 1
 
Socialinių mokslų mokytojų medotinė grupė
Metodininkai
Vyresn. mokytojas

3

 
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 1
Vyresn. mokytojas

5

 
Technologijų, menų, kūno kultūros mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 4
Vyresn. mokytojas 4
Mokytojas 2
 
Švietimo pagalbos specialistų medotinė grupė
Socialinis pedagogas

2

Psichologas 1
Logopedas 1
Specialusis pedagogas 1
Mokytojo padėjėjas 1
 
Pradinių klasių mokytojų medotinė grupė
Metodininkai 3
Vyresn. mokytojas

9

Mokytojas 1
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2