mentep

Nuo 2016 m. Kalvarijos gimnazija dalyvauja įgyvendinant  „Technologijomis grįstos pedagogikos stiprinimo“ ( MENTEP (Mentoring Technology-Enhanced Pedagogy)projektą, 

European Schoolnet kartu su partnerėmis institucijomis trylikoje Europos šalių (Suomija, Norvegija, Kipras, Graikija, Prancūzija, Italija, Portugalija, Ispanija, Čekija, Estija, Lietuva, Slovėnija, Danija) projektu sieks padidinti mokytojų, gebančių inovatyviai taikyti IKT ugdyme, skaičių; stiprinti IKT integravimą į mokymą ir mokymąsi; padėti mokytojams sustiprinti savo skaitmeninio raštingumo gebėjimus; skatinti didesnę atitiktį tarp ES ir nacionalinių požiūrių į technologijomis grįsto mokymo kompetencijos vertinimą; stiprinti mokytojų profesionalumą.

Per trejus metus, remiantis projekte dalyvaujančių šalių patirtimi, bus sukurtas internetinis įrankis, padėsiantis įvairių dalykų mokytojams įsivertinti turimą technologijomis grįsto mokymo kompetencijos lygį ir jos progresą, išbandytas jo poveikis technologijomis grįsto mokymo kompetencijai ir mokymuisi bendradarbiaujant. MENTEP projekte įgyvendinamo eksperimento metu bus siekiama išsiaiškinti, kokį poveikį nuoseklus įsivertinimo įrankio naudojimas ir derinimas su informacine aplinka bei joje siūlomomis pedagogų kvalifikacijos tobulinimo galimybėmis, turi mokytojo technologijomis grįsto mokymo kompetencijai?

Dalyvauti eksperimente ir išbandyti įrankio poveikį 2016–2017 mokslo metais kiekvienoje projekte dalyvaujančioje šalyje bus pakviesta po 1000 mokytojų. Projekto veiklų įžvalgos ir rezultatai bus pristatomi keturiuose atviruose internetiniuose mokymo kursuose.