kino klubasKalvarijos gimnazijoje nuo 2017 m. įgyvendinamas kino edukacinis projektas „Kino klubas“, kuris yra tarptautinio projekto „Europos kino klubų ir mokyklų licencijavimas” dalis, vykdoma Didžiosios Britanijos kino edukacijos organizacijos „Film Literacy Europe”. Nacionalinis projekto koordinatorius Lietuvos kino centras, projekto partneriai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Projekto tikslas – vykdyti kino edukaciją Lietuvoje, skiriant daugiau dėmesio vaikams ir jaunimui, didinti europinių filmų prieinamumą, plėsti filmų bazę ir skatinti Lietuvos mokyklas ja naudotis, išbandyti kino klubus kaip kino raštingumo modelį.

Kino klubų projektą jau įgyvendinusiose šalyse atlikti tyrimai atskleidė, kad reguliarius kino klubo lankymas pagerino moksleivių pasitikėjimą savimi, padidino motyvaciją mokytis, patobulėjo jų bendravimo ir kritinio vertinimo įgūdžiai, išaugo kultūrinė patirtis. Tyrimo metu apklausti mokytojai teigė, kad dalyvavimas kino klubo veikloje:

  • 87%  - padidino moksleivių sąmoningumą bendrai ir kultūrinį patirtį;
  • 90% -  pagerino mokinių gebėjimus diskutuoti, pristatyti ir aptarti savo išvadas;
  • 81% - padidino moksleivių kritinio mąstymo įgūdžius;
  • 54% - pagerino mokinių skaitymo ir rašymo įgūdžius.

Švietimas visada rėmėsi pasakojimo forma: iš pradžių žodžiu, vėliau rašto pagalba. Dabar filmas yra labiausiai pažengusi pasakojimo forma, apimanti daugybę informaciją teikiančių komponentų. Jaunų žmonių karta gali augti besimokydama iš šimtamečio kino patirties: skirtingos istorijos apie įvairiausius įmanomus dalykus suteikia galimybę suprasti gyvenimą. Filmai padeda interpretuoti mūsų pačių kultūrinį identitetą, bet tuo pačiu suprasti, ką reiškia būti Europos ir pasaulio dalimi. Filmai gali padėti istorijos, geografijos, kalbų ir kitų dalykų žinias priartinti prie realaus gyvenimo, kad jos būtų gyvos, kasdieniškos