erasmusgameon

Kalvarijos gimnazija, įgyvendindama 2020 m. programos „Erasmus+“ Bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo (KA229) dotacijos sutartį tarp Kalvarijos gimnazijos ir Švietimo mainų paramos fondo, vykdo tarptautinį projektą „Žaidžiame, kad kurtume sveikos gyvensenos įpročius ir saugią aplinką“ (GAME ON to Create Healthy Habits and Promote Wellbeing). Daugiašaliame projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai iš 6 šalių: Suomijos, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos, Graikijos (projekto koordinatorė), Italijos ir Turkijos.

Dėl siaučiančios pandemijos šalys partnerės susitarė, jog pirmaisiais projekto metais bus įgyvendintos partnerystės paraiškoje numatytos bendros veiklos. Pasitelkdami nuotolinio darbo įrankius ir platformas (canva, padlet, kahoot, quizizz, emaze, Zoom, Microsoft Teams) sukūrėme bendrus produktus. Sukurtas bendras projekto logotipas, sumaketuoti ir išleisti informaciniai lankstinukai bei plakatai. Susidomėję rinkome informaciją apie Europos sąjungą ir atlikome įvairias bei žinias patikrinančias užduotis. Įdomiausia buvo rinkti medžiagą apie šalis partneres, parengti informacinius straipsnelius. Taip pat domėjomės tarptautinėmis sveikatos apsaugos organizacijomis.

Dalyvavome ir nuotolinėje arbatinėje, šnekučiavomės apie veiklas iš Laimės kalendoriaus (Happiness Calendar), rinkome pačias smagiausias veiklas, nuotolinės arbatinės įrašu dalijomės ir su projekto partneriais. Pasirodo, laimė mums, kai galime išgerti skanios arbatos lietingą rudens dieną, laimės suteikia ir mėgstamos veiklos, buvimas kartu su šeima bei draugais. Analizavome informacijos šaltinius, kad išsiaiškintume, kurios šalys yra laimingiausios ir kuriuose miestuose gyvena daugiausiai laimingų žmonių, kūrėme laimės receptus.

Projekto partneriai tiki, kad pirmieji partnerystės metai suteiks mūsų mokiniams teigiamų emocijų, mokys jomis dalintis su kitais. Nekantriai laukiame antrųjų ir trečiųjų partnerystės metų, kad galėtume įgyvendinti likusias projekto veiklas ir mobilumus.

Giedrė Guzavičienė

Projekto koordinatorė

 

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.“