Jau 9-us metus iš eilės Kalvarijos gimnazijos mokiniai dalyvauja respublikiniame konkurse „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“.

Kasmet konkursui tema pasirenkama atsižvelgiant į tai, kokias tuos metus skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ir tų metų aktualijas. 2021 metų konkurso tema „Kas žmogiuko širdyje“ (A. Matutis) pasirinkta norint didinti vaikų susidomėjimą Alytų garsinusio poeto Anzelmo Matučio kūryba, siekiant skatinti vaikus daugiau skaityti, domėtis knygomis, lavinti meninius, kūrybinius, tiriamuosius gebėjimus.

Dalyvavusieji konkurse vaikai skaitė poeto Anzelmo Matučio eilėraščius, pasirinko labiausiai patikusius ir pagal juos kūrė įvairius kūrybinius darbus – piešė, aplikavo, konstravo, lipdė, derino kelias meninės raiškos technikas.

Džiugu, kad iš daugelio mokinių darbų buvo įvertintas 2b klasės mokinio Jorio Riškevičiaus kūrybinis darbas. Mokinys apdovanotas laureato diplomu ir prisiminimo dovanėle.