Lairą Mikutavičiūtę, 6a klasės mokinę, laimėjusią Sidabrinį diplomą projekte „Kalbų Kengūra 2021“.

Jokūbą Degutį, 6a klasės mokinį, už labai gerai įvertintą iliustraciją konkurse ,,Tavo žvilgnis“ .

Mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja Ingrida Kaleinikienė.