kokybes krepselis
„Sutinkame, kad pristatyta medžiaga svarbi ir aktuali.“ „ Manome, kad patyrėme sėkmę, tačiau dar reikia tobulėti.“ „Ypač sėkmingai pavyko parinkti struktūrines pamokos dalis.“, - tai Kalvarijos gimnazijos mokytojų refleksija po aktyvaus bendradarbiavimo mokymosi dirbtuvėse „Geros pamokos bruožai“.

Tai viena iš veiklų, numatytų, įgyvendinant projekto "Kokybės krepšelis" gimnazijos veiklos tobulinimo planą.

Siekdami gerinti pamokos vadybą ir stiprinti bendrąsias kompetencijas pedagogai spalio 21 dieną rinkosi į išplėstinį metodinės tarybos posėdį, kuriame anglų kalbos mokytoja ekspertė Giedrė Guzavičienė dalijosi patirtimi.

Užsiėmimo pradžioje mokytojai stebėjo mokytojos G.Guzavičienės 6b klasėje vedamą anglų kalbos pamokos fragmentą tema: „Kaip paklausti kelio?“ (‘‘How to give directions?‘‘). Dirbdami grupėse mokytojai aptarė pastebėtas pamokos struktūrines dalis, pasidalijo savo įžvalgomis ir patirtimi, išskyrė pastebėtus mokymo ir mokymosi metodus.

Mokytoja G.Guzavičienė pristatė kolegoms 3 skirtingų pamokų struktūras: tiesioginio mokymo, vaidmenų žaidimų ar socialinės dramos bei mokymosi tyrinėjant. Mokytojai dirbdami grupėje atliko praktines užduotis, padedančias atpažinti pamokų struktūras ir parinkti joms veiklas. Kiekviena darbo grupė, taikydama prioritetų skirstymo skalę, išsigrynino 5 svarbiausius geros pamokos bruožus. Reflektuodami mokytojai pasiūlė parengti didaktinę priemonę „Geros pamokos bruožai“.