Praeitą savaitę pagaliau pasirašyta 2020 m. programos „Erasmus+“ Bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo (KA229) dotacijos sutartis tarp Kalvarijos gimnazijos ir Švietimo mainų paramos fondo. Pasirašytoji sutartis sudaro sąlygas įgyvendinti tarptautinį projektą „Žaidžiame, kad kurtume sveikos gyvensenos įpročius ir saugią aplinką“(GAME ON to Create Healthy Habits and Promote Wellbeing). Daugiašaliame projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai iš 6 šalių partnerių: Suomijos, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos, Graikijos (projekto koordinatorė), Italijos ir Turkijos.

Šio projekto tikslas: siekti teigiamų pokyčių projekto dalyvių gyvenime bei ugdyti sveikos gyvensenos įpročius. Projekto tikslo sieksime įgyvendindami išsikeltus uždavinius, pavyzdžiui, ugdysime sveikatos ir savijautos suvokimą, kursime saugią, sveiką mokymosi aplinką mokiniams. Taip pat ugdysime psichologiškai tvirtus mokinius, gebančius įveikti stresą ir patyčias, mokysimės patirti teigiamas emocijas ir jomis dalintis su kitais.

Projekte yra numatyti ne tik vizitai į partneres šalis kartu su mokiniais, bet ir aktyvi mokinių veikla renkant informaciją lankstinukams, plakatams, vaizdo filmukams ir kitiems projekto paraiškoje numatytiems produktams. Projekto veiklos skelbiamos Twinspace erdvėje.

Kalvarijos gimnazijoje projektą koordinuoja anglų kalbos mokytoja ekspertė Giedrė Guzavičienė kartu su projekto grupės narėmis: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rosita Stanevičiene, Ingrida Adaškevičienė, Vilma Pitkauskiene, Kristina Palubinskiene, Sandra Raibikiene ir Rasa Brokiene.

Maloniai laukiame aktyviai besidominčių projekto idėjomis kolegų bei mokinių.

Giedrė Guzavičienė

Projekto koordinatorė

 erasmus

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.“