Lietuvos mokinių 32-osios informatikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Vilius Malinauskas, IV b kl. mokinys, laimėjo I vietą. Mokinį olimpiadai ruošė vyr.mokytojas Aušvydas Burinskas.

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame edukaciniame konkurse „Olympis 2020 – Rudens sesija“. Mokiniai apdovanoti 6 medaliais, 76 diplomais, 16 padėkų. Iš viso konkurse dalyvavo 36 mokiniai. Mokinius dalyvauti konkurse paskatino pradinių klasių mokytojos E.Navickienė ir A.Lisauskienė.

Lietuvos mokinių 53 –osios biologijos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape Emilija Baliulytė, II b kl.mokinė, laimėjo II vietą, Denisas Jakunskas, I b kl.mokinys, - III vietą, Liepa Jankauskaitė, II c kl.mokinė, - III vietą, Domantas Budrevičius, IV a kl.mokinys, - III vietą, Eivina Kalvaitytė, IV b kl.mokinė, - III vietą, Gustė Puodžiūnaitė, IV b kl.mokinė, - III vietą. Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytojos metodininkės Edita Kružikienė ir Rima Puzarienė.

Kalvarijos gimnazija 2020 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.

Sveikiname Vilių Malinauską, IV b klasės mokinį, Lietuvos mokinių 69-osios matematikos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etape užėmusį III vietą. Mokinį olimpiadai ruošė matematikos mokytoja metodininkė Zita Valinčienė.

Sveikiname Liepą Jankauskaitę, II c klasės mokinę, ir Gerardą Jocytę, IV b klasės mokinę, Lietuvos mokinių 59 –sios chemijos olimpiados Kalvarijos savivaldybės etapo III vietos laimėtojas. Mokines olimpiadai ruošė chemijos vyr. mokytoja Daiva Jarašienė.

Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra 2021 – 01 – 07 d. Kalvarijos gimnazijai suteikė Europos solidarumo korpuso Kokybės ženklą, kuriuo gimnazija įgyja savanoriškai veiklai priimančios organizacijos statusą.

Dėkojame visiems, dalyvavusiems akcijoje „Knygų Kalėdos“. Akcijos metu mūsų gimnazijos bendruomenė bibliotekai padovanojo 25 egz. knygų.