Kalvarijos gimnazija 2020 m. pradėjo įgyvendinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.

Projekto partneriai: Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, VšĮ ,,Ratu“.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių bei jų šeimos narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai: 1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę per aktyvų laisvalaikį. 2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo per dienos stovyklų organizavimą. 3. Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos bendruomenėje.

Projekto trukmė – 35 mėnesiai. Bendra projekto biudžeto suma – 32700,00 Eur., iš jų – 30084,00 Eur. - paramos lėšos, 2616,00 Eur. – savanoriškas darbas.

2020 metais birželio 18 - liepos 10 dienomis vyko projekto savanorių patyriminiai mokymai, kuriuos vedė VšĮ Juoda avis lektorės Laura Stumbraitytė ir Sigita Andriukevičiūtė. Savanoriai dirbs su dalyviais projekto veiklose.

Įsigyti 8 lauko treniruokliai, kuriuos įmonė UAB ,,Ežerėlio vaivorykštė“ sumontavo prie gimnazijos stadiono. Treniruoklius jau išbandė gimnazijos bendruomenės nariai.

Rugsėjo 15 dieną vyko sveikos mitybos įgūdžių ugdymo veiklos. Kvalifikuoti lektoriai iš VšĮ „Tikra mitybą“ skirtingo amžiaus mokinių grupėms pateikė daug naudingos informacijos apie sveikatai palankios mitybos svarbą, kaip tinkamai pasirinkti produktus, paaiškino, kas yra subalansuota mityba bei atsakė į jauniems žmonėms kylančius klausimus. Praktinių užsiėmimų metu dalyviai galėjo pasigaminti ir paragauti sveikuoliškų užkandžių. Taip pat žaidė žaidimus, atsakė į proto mūšio klausimus. Dalyvius džiugino gauti prizai.

Dar planuojama vykdyti aktyvaus ir turiningo užimtumo bei poilsio stovyklas, kurių metu vyks edukaciniai užsiėmimai. Taip pat patyriminiai ir emocinio intelekto ugdymo užsiėmimai, edukaciniai užsiėmimai, kurių metu bus ugdomos asmeninės, pažinimo, socialinės, komunikavimo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos. Numatomi ir užsiėmimai baseine.

Veiklos negalėjo vykti dėl šalyje paskelbto karantino, tačiau jam pasibaigus planuojama toliau vykdyti numatytas projekto veiklas.

Projekto vadovas Renata Vaitulionienė