Vykdant 2011 metais pasirašytą mokyklų bendradarbiavimo sutartį tarp Kalvarijos gimnazijos ir Stambulo Rotary 100, Yil Anadolu Lisesi mokyklų šiemet jau penktąjį kartą į gimnaziją atvyksta svečiai iš Stambulo. Turkijos mokinių ir mokytojų delegacija svečiuosis Kalvarijoje gegužės 22-28 dienomis. Svečiai kartu su gimnazistais, priimančiais į savo šeimas mokinius iš Stambulo, lankysis gimnazijoje, susipažins su žymiomis regiono ir šalies vietomis, dalyvaus renginiuose.

 2016 m. gegužės 6 d. gimnazijos atstovai dalyvavo Marijampolės regiono gimnazijų šventėje Kudirkos Naumiestyje " Kol esame kartu".

Balandžio 25-28 d. Kalvarijos gimnazijoje įvyko mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, kūrybinių darbų paroda ,,Aš ir mano pasaulis‘‘. Parodoje buvo eksponuojami Kalvarijos, Sangrūdos ir Nemunaičių mokyklų mokinių darbeliai.

2016 m. balandžio 27 d. gimnazijoje vyko akcija DAROM.

2016 m. balandžio 18- 23 dienomis gimnazijoje šurmuliavo atvirų durų savaitė mokinių tėvams "Tėvai gimnazijoje".

2016 m. balandžio 23 d. įvyko Kalvarijos gimnazijos tradicinis krepšinio šeimų turnyras 3x3, skirtas gimnazijos dienai paminėti.

 "Kalbamės apie Holokaustą mokykloje" - tai projektas, kurį vykdo Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Vokietijos ambasada.  Veiklų tikslas– supažindinti mokinius su Holokausto Lietuvoje istorija, skatinti diskusiją tokiomis temomis kaip stereotipai, propagandos vaidmuo, dalyvavimo Holokauste priežastys ir t.t. Paul Schedler, Austrijos „Gedenkdienst“organizacijos savanoris vedė pamoką I-II kl. gimnazistams- „Holokaustas Lietuvoje“ ir seminarą III-IV kl. mokiniams- "Propagandos priemonės ir poveikis".

Gerb. tėveliai, 

Informuojame, kad vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D-204 „ Dėl 2016 metų diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose aprašu“ balandžio ir gegužės mėnesiais mūsų gimnazijoje bus vykdomi diagnostiniai/ standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams.

Gerb. gimnazijos bendruomenės nariai,

2 procentų pajamų mokesčio dalies parama, kurią Jūs galite skirti mūsų gimnazijai, yra labai svarbus indėlis, turtinant ugdymo proceso materialinę bazę, gerinant vaikų ugdymo kokybę. 2015 m.  2 procentų parama sudarė 1217,12 Eur, už kuriuos, gimnazijos tarybos pritarimu, įsigyjamos žaliuzės kabinetams ir kitoms ugdymo patalpoms Todėl kreipiuosi į kiekvieną iš Jūsų prašydama pervesti 2% pajamų mokesčio sumos Kalvarijos gimnazijai.