Gerb. tėveliai, 

Informuojame, kad vadovaujantis Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D-204 „ Dėl 2016 metų diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimo, vykdymo ir vertinimo tvarkos Kalvarijos savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose aprašu“ balandžio ir gegužės mėnesiais mūsų gimnazijoje bus vykdomi diagnostiniai/ standartizuoti testai 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniams.

Kartu su testais 4, 6 ir 8 klasių mokiniams bus pateikti klausimynai. Remiantis mokinių klausimynų duomenimis savivaldybėms ir mokykloms bus apskaičiuoti tokie rodikliai kaip: mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokyklos klimatas, patyčių situacija mokykloje, mokinių mokėjimas mokytis – 4 klasei; mokyklos sukuriama pridėtinė vertė, mokinių savijauta mokykloje, mokyklos kultūra, mokinių mokėjimas mokytis – 6 ir 8 klasei. Mokinių klausimynai bus sudaryti remiantis klausimynais, kurie naudojami nacionaliniuose mokinių pasiekimų tyrimuose.

Standartizuotus testus mokiniai atliks pagal pateiktą grafiką.

Daugiau informacijos tinklalapyje www.nec.lt –> Standartizuoti testai

DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ VYKDYMO GRAFIKAS 2016 m.

Nurodyto dalyko diagnostinis/ standartizuotas testas/ klausimynas Testo / klausimyno pildymo trukmė

Rekomenduojama

testavimo data veiksmo tyrime dalyvaujančiose mokyklose

Testų ir vertinimo instrukcijų paskelbimas KELTAS sistemoje
2 klasė
RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 26 d. Balandžio 26 d.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 28 d. Balandžio 26 d.
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
4 klasė
KLAUSIMYNAS 30 min. Balandžio 25 d.  
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d Balandžio 26 d
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. Balandžio 28 d.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d. Gegužės 2 d.
MATEMATIKA 45 min Gegužės 4 d. Gegužės 4 d.
       
6 klasė
KLAUSIMYNAS 30 min. Balandžio 26 d.  
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 27 d. Balandžio 27 d.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 29 d. Balandžio 29 d.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 5 d. Gegužės 5 d.
8 klasė
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d. Balandžio 19 d.
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d. Balandžio 21 d.
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 25 d. Balandžio 25 d.
KLAUSIMYNAS 30 min. Balandžio 26 d.  
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d. Gegužės 3 d.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 6 d. Gegužės 6 d.

*Laikas skirtas 2 kl. diagnostinių testų atlikimui gali būti pratęstas iki 55 min.