Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/images/pageimg/okul_logo.gif) is not within the allowed path(s): (/home/kazija/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/kazija/domains/kalvarijosgimnazija.lt/public_html/senas/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 262

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/images/pageimg/find.png) is not within the allowed path(s): (/home/kazija/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/kazija/domains/kalvarijosgimnazija.lt/public_html/senas/libraries/mavik/thumb/generator.php on line 262

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių 2015-2021 metų programos tikslas - nuosekliai, kompleksiškai ir sistemingai visose srityse skatinti moterų ir vyrų lygybę, šalinti moterų ir vyrų padėties skirtumus, skatinant vienodas moterų ir vyrų galimybes užimtumo ir darbo srityje; siekiant subalansuoto moterų ir vyrų dalyvavimo priimant sprendimus ir einant aukščiausias pareigas; didinant moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų efektyvumą, skatinant lyčių aspekto integravimą - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dc012450b1ca11e48296d11f563abfb0

Kalvarijos gimnazijos lygių galimybių politika

Kalvarijos savivaldybės lygių galimybių įgyvendinimas

Lygių galimybių įstatymas

Valstybinės moterų ir vyrų lygių galimybių

Vyrų ir moterų lygių galimybių įstatymas

Lygių galimybių kontrolieriaus svetainė

Lygių galimybių plėtros centras

Socialinių inovacijų fondas

Nacionalinis lygybės ir įvairovės forumas

Informacinė svetainė (statistika, tyrimų rezultatai, teisės aktai bei mechanizmai lyčių lygybei (teisėms bei galimybėms užtikrinti)

Europos lyčių lygybės institutas yra Europos agentūra, remianti ES ir jos valstybių narių pastangas skatinant lyčių lygybę, kovojant su diskriminacija dėl lyties ir didinant supratimą apie lyčių lygybę

Mažasis lygių galimybių gidas

Grįžę po žiemos atostogų 1-4, 5-8, I-IV klasių mokiniai mokosi nuotoliniu būdu.

Žiemos ( Kalėdų) atostogos pradinių klasių mokiniams baigiasi 2021 m. sausio 3d. , 5-8, I-IV kl. mokiniams – sausio 5d..

Kalvarijos gimnazijos mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, skiriamos  atostogos:

Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-14
2021-01-03
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-06-07 2021-08-31

 

Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams skiriamos atostogos:

Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Rudens (Papildomos) 2020-11-17 2020-11-27
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23
2021-01-05
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-06-02 2021-08-31

 

Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus jungtinės  ikimokyklinio, priešmokyklinio  ugdymo grupės vaikams skiriamos atostogos:

Rudens 2020-10-26 2020-10-30
Žiemos (Kalėdų) 2020-12-23
2021-01-08
Žiemos 2021-02-15 2021-02-19
Pavasario (Velykų) 2021-04-06 2021-04-09
Vasaros 2021-05-29 2021-08-31

 

BENDROSIOS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS

Kalvarijos gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalvarijos gimnazijos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kalvarijos gimnazijos vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

STANDARTIZUOTOS PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymo ištaisyti asmens duomenis forma

Prašymo ištrinti asmens duomenis forma

Prašymo susipažinti su duomenimis forma

Asmuo turi teisę:

·       Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;

·       Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;

·       Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;

·       Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;

·       Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;

·       Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;

·       Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

1 klasės

Pamoka

Pamokos laikas

Pertrauka

Valgymo laikas

1

8:00 – 8:35

10 min.

 

2

8:45 – 9:20

10 min.

 

3

9:30 – 10:05

20 min.

10:10 – 10:25

4

10:25 – 11:00

10 min.

 

5

11:10 – 11:45

5 min.

 

6

11:50 – 12:25

   

 

2 klasės

Pamoka

Pamokos laikas

Pertrauka

Valgymo laikas

1

8:00 – 8:45

10 min.

 

2

8:55 – 9:40

10 min.

 

3

9:50 – 10:35

20 min.

10:40 – 10:55

4

10:55 – 11:40

10 min.

 

5

11:50 – 12:35

5 min.

 

6

12:40 – 13:25

   

 

3-4 klasės

Pamoka

Pamokos laikas

Pertrauka

Valgymo laikas

1

8:00 – 8:45

10 min.

 

2

8:55 – 9:40

15 min.

 

3

9:55 – 10:45

30 min.

10:55 – 11:15

4

11:15 – 12:00

10 min.

 

5

12:10 – 12:55

5 min.

 

6

13:00 – 13:45

   
 
 
Priešmokyklinės grupės ugdomųjų veiklų laikas:
 
 8.00 - 12.00 val.