sveikai2016 m. rugsėjo – gruodžio mėn. vykdomas tęstinis projektas ,,Aš renkuosi gyventi sveikai“, kurio tikslas – mokinių sveikos gyvensenos ugdymas ir alkoholio, tabako ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ankstyvoji prevencija.

 

Projekto uždaviniai:

1.      Žinių teikimas, socialinių ir sveikos gyvensenos įgūdžių ir nuostatų formavimas mokant daryti teisingus sprendimus.

2.      Ugdyti sveikos gyvensenos ir mitybos įpročius, mokyti žinias sieti su praktika.

3.      Siekti formuoti teisingą požiūrį į toleranciją suteikiant teisinių žinių, gyvenimo pavyzdžių, analizuojant gyvenimo situacijas.

Projekto veiklose dalyvauja 5-8 ir I-IV klasių mokiniai.

Kalvarijos savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo konkurse gautos lėšos 100 eurų