Kovo 25 d. I, III, IV kl. mokiniai dalyvavo tarptautinėje mokinių pažintinėje konferencijoje „Laisvės kelias istorijos tėkmėje", kurią organizavo Šiaulių Romuvos gimnazija ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras.

Konferencijoje dalyvavo beveik trisdešimt mokyklų iš dvidešimt dviejų savivaldybių bei mokyklos iš Lenkijos. Plenarinėje sesijoje Kalvarijos gimnazijos Ib kl. mokinė Greta Muzikevičiūtė pristatė pranešimą „Juodelių kaimo gyvenimo atspindžiai 1945-1953 m. sovietinėje spaudoje ir žmonių prisiminimuose" (konsultavusi mokytoja V. Savčenkienė). Konferencijos dalyviai buvo suskirstyti į 4 sekcijas pagal pranešimų kryptis. IV sekcijoje „Mano regiono istorija" pranešimus apie Kalvarijos kraštą pristatė Lukas Kubilius „Karinės struktūros Kalvarijoje II pasaulinio karo metu: internuotųjų, karo belaisvių stovyklos ir LVR daliniai", Justė Jurkonytė „Prieškario migracijos padariniai Kalvarijos krašte 1941 m.", Martynas Ražinskas „Molotovo gynybinės linijos pagrįstumas Kalvarijos savivaldybėje" (konsultavusi mokytoja A. Vaičiūnaitė- Levuškinienė).