Gimnazijos 6 b kl. mokiniai Emilija Feščiuk ir Meda Janavičiūtė bei Nojus Zigmantas ir Erikas Vyšniauskas dalyvavo šalies bendrojo ugdymo mokyklų 5-8 klasių mokinių virtualioje istorijos tyrinėjimų konferencijoje „Pasaulis Lietuvoje, Lietuva pasaulyje“.

Konferencija siekta skatinti mokinių domėjimąsi gimtojo krašto istorija, ugdyti kūrybiškumą ir pilietiškumą; ugdyti mokinių gebėjimą tyrinėti istoriją, dalintis atradimais ir patirtimi; ugdyti žmogiškąjį solidarumą, prasmingą kultūrų dialogą ir tarptautinį bendradarbiavimą, mokinių gebėjimą kritiškai mąstyti, stiprinti vertybines nuostatas . Konferencijos metu nuskambėjo 31 jaunųjų istorijos tyrinėtojų pranešimas, kurie buvo suskirstyti į sekcijas: ,, Asmuo valstybėje", „Praeities ir dabarties sintezė", „Mano regiono istorija". Nojus su Erikus pristatė pranešimą ,, Kalvarijos pėdsakas Lietuvoje XIX a. pab.- XX a. pr.", kuriame skambėjo J. Basanavičiaus, V. Kudirkos, A. Baranausko, K. Griniaus, P. Aleksos, J. Lukšos- Daumanto pavardės ir jų veikla Kalvarijoje. Meda ir Emilija pristatė „Kalvarijos krašto žmonių apranga senosiose fotografijose". Merginos praskleidė to meto mados tendencijų šydą bei kaip Kalvarijos krašto žmonių apranga atskleidė priklausomybę socialinei grupei. Mokinius konsultavo istorijos mokytoja metodininkė A. Vaičiūnaitė- Levušinienė