Kovo 4 dieną, Kalvarijos gimnazijoje lankėsi Tatjana Babrauskienė, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė. Viešnia pravedė integruotą anglų kalbos pamoką Ia ir IIIb klasių mokiniams ir pristatė Europos sąjungos institucijas, jų funkcijas bei ateities galimybes jaunimui.

Trys Kalvarijos gimnazijos IIIb klasės mokinės: Emilija B., Mantė S, Dominyka V., bei anglų kalbos mokytoja Giedrė Guzavičienė dalyvaus hibridiniame renginyje jaunimui „Tavo Europa, tavo balsas!“. Renginys organizuojamas nuo 2010 m. siekiant įtraukti jaunimą į Europos Sąjungos politiką. Šiais metais 16–18 metų moksleiviai iš visų ES valstybių narių ir šalių kandidačių kovo 31 - balandžio 1 dienomis dalyvaus nuotoliniame renginyje ir kartu rengs rezoliucijas, kuriose pateiks savo idėjas, pasiūlymus ir lūkesčius dėl savo, kaip Europos piliečių, ateities.

Besirengdami metiniam jaunimo renginiui „Tavo Europa, tavo balsas!“, Kalvarijos gimnazijos mokiniai diskutavo apie melagienų poveikį, turinį ir jų atpažinimo būdus. Integruotoje anglų kalbos pamokoje su profesionalu, Tatjana Babrauskiene, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nare, gimnazistai stiprino asmeninę ir socialinę kompetencijas bei formavo savivaldaus mokymosi įgūdžius aktyviai klausydamiesi ir uždavinėdami viešniai aktualius klausimus.

Įdomi ir prasminga integruota pamoka su Tatjana Babrauskiene atskleidė nemažai galimybių tolimesniam bendradarbiavimui ir veikloms.

Giedrė Guzavičienė