europos fondu

Kalvarijos gimnazija įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0135 „Sveikas jaunimas - sveika bendruomenė“.

Įgyvendinamas projektas atitinka Kalvarijos miesto vietos plėtros strategijos 1 tikslo „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių Kalvarijos bendruomenės narių socialinę integraciją“ 1.2 uždavinio „Skatinti socialinę atskirtį patiriančių gyventojų integraciją į visuomenės gyvenimą per bendruomenines kultūrines, edukacines, menines, sporto ir sveikos gyvensenos bei kitas iniciatyvas“ veiksmą 1.2.2 „Socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunuolių socialinės integracijos skatinimas per įsitraukimą į bendruomeninį gyvenimą, savirealizaciją, edukaciją, profesinį orientavimą ir sociokultūrines veiklas“.

Projekto tikslas – didinti socialinę atskirtį patiriančių vaikų ir jaunų žmonių bei jų šeimos narių socialinę integraciją per aktyvaus laisvalaikio veiklas.

Projekto uždaviniai: 1. Ugdyti savanorius, padėsiančius jauniems žmonėms įsilieti į bendruomenę per aktyvų laisvalaikį. 2. Mažinti socialinę vaikų ir jaunimo atskirtį per dienos stovyklų organizavimą. 3. Skatinti vaikus ir jaunimą bei jų šeimas mažinti socialinę atskirtį gimnazijos bendruomenėje.

Lapkričio 23-24 dienomis I gimnazinių klasių mokiniai turėjo galimybę dalyvauti patyriminiuose mokymuose ,,Savęs pažinimo dirbtuvės“, kuriuos vedė VšĮ ,,Juoda avis“ lektorės. Šių mokymų tikslas - stiprinti mokinių emocinį raštingumą ir pagrindines emocinio intelekto kompetencijas. Diskusijose, bendruose žaidimuose, atlikdami užduotis ir veikdami kartu mokiniai ne tik sustiprėja kaip grupė, bet kartu mokosi suprasti ir valdyti savo emocijas. Iki birželio mėnesio vyks dar 14 šių mokymų susitikimų.

Lapkričio 29 ir 30 dienomis vyko psichologo Evaldo Karmazos mokymai trims skirtingo amžiaus mokinių grupėms. Susitikimų temos: ,,Ribos ir taisyklės šeimoje ir gyvenime“, ,,Vaiko motyvacija veikti, mokytis ir siekti“. Mokymų tikslas: ugdyti mokinių supratimą apie taisyklių svarbą viešajame gyvenime ir kasdieninėje aplinkoje, didinti vidinę motyvaciją veikti, mokytis ir siekti. Mokiniai ne tik klausė lektoriaus, bet ir diskutavo, uždavė jiems aktualius klausimus, taip pat buvo aptarti problemų sprendimo būdai.

Nuo lapkričio 30 d. iki sausio 19 d. 17 mokinių iš 4-5 klasių dalyvauja plaukimo mokymuose Marijampolės SC baseine. Jiems padeda kvalifikuoti treneriai. Mokiniams suteikta galimybė sveikai ir aktyviai praleisti laisvalaikį, išmokti, kaip elgtis vandenyje, plaukti.

Projekto vadovas Renata Vaitulionienė

Kalvarijos gimnazijos informacija