ErasmusGameon

Kalvarijos gimnazija, įgyvendindama ERASMUS+ KA229 daugiašalį projektą GAME ON,  lapkričio 22-26 dienomis vykdė paraiškoje numatytas partnerių šalių mokytojų mobilumo veiklas Lietuvoje (LTT).  Lapkričio 23 diena buvo gana intensyvi. Projekto partneriai apsilankė Kalvarijos gimnazijoje, čia juos pasveikino Kalvarijos savivaldybės meras V.Plikaitis bei Kalvarijos gimnazijos direktorė D.Kavaliauskienė. Sveikinimo žodį tarė ir pagrindinis Erasmus + projekto koordinatorius K. Sivrikaya iš Turkijos.

Svečius džiugino šiltas mūsų gimnazijos  1-4 kl., 5-8 kl. ir  I—IV kl. mokinių koncertas. Mokinius ruošė muzikos mokytoja S.Valentaitė- Rugienė, šokio mokytoja L. Danauskaitė, pradinių klasių mokytojos A.Lisauskienė, J.Jakubonytė. Kalvarijos gimnazijos 7b klasės mokiniai, kuriuos ruošė anglų kalbos mokytojos G.Guzavičienė ir I.Adaškevičienė, parengė savo šalies, miesto pristatymus. Daugiašalio projekto GAME ON tikslas –  ne tik ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, bet ir kurti palankią mokymo(si) aplinką. Po koncerto projekto pedagogai dalyvavo pilateso ir „nirvana  fitness“ užsiėmimuose, kuriuos vedė visuomenės sveikatos specialistė R. Brokienė. Kalvarijos gimnazijos Erasmus+ mokinių komanda kartu su mokinių tėvais ir projekto svečiais dalyvavo linksmosiose estafetėse. Vakare pedagogai buvo pakviesti į Marijampolės visuomenės sveikatos priežiūros centrą, kur dalyvavo gongų muzikos terapijoje.

Antroji mobilumo diena - galimybė projekto svečiams stebėti palankios mokymo(si) aplinkos įtaką mokinių pasiekimams. Keturios Kalvarijos gimnazijos mokytojos: A. Lisauskienė, J. Jakubonytė, V. Pitkauskienė, I. Adaškevičienė, pakvietė projekto svečius  į savo vedamas pamokas. Projekto partneriai lygino mokym(si) metodus, kalbino mokinius ir mokytojus, pasiūlė tolimesnio bendradarbiavimo idėjų.

Dienai įpusėjus, Kalvarijos gimnazijoje prasidėjo tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija „Palankios mokymo(si) aplinkos įtaka mokinių pasiekimams“. Visi projekto partneriai dalijosi savo mokyklų patirtimis kuriant palankią mokymo(si) aplinką. Pagrindinį konferencijos pranešimą skaitė Kauno KTU Vaižganto progimnazijos pavaduotoja ugdymui, LSU edukologijos doktorantė K.  Grigaitė- Bliumienė, patirtimi dalijosi mokytojos iš Marijampolės „Sūduvos“ bei Marijonų gimnazijų, pedagogės iš Vilkaviškio rajono Keturvalakių mokyklos-daugiafunkcinio centro, Marijampolės rajono Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos, Kalvarijos gimnazijos bei Virbalio pagrindinės mokyklos psichologė. Praktinėje dalyje konferencijos dalyviai aktyviai įsitraukė į kūrybinių dirbtuvių veiklas: muzikos mokytoja S. Valentaitė- Rugienė supažindino su muzikinio pasakojimo kūrimo galimybėmis, dailės ir technologijų mokytoja S. Raibikienė pasiūlė kurti emocijas panaudojant senus žurnalus, technologijų mokytoja K.Palubinskienė kartu su 7b klasės mokiniais pateikė sveikų priešpiečių idėjų.

Ketvirtadienis buvo skirtas pažinčiai su sostine Vilniumi. Nusifotografavę Trakų pilies fone, skubėjome į Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmus. Ekskursija sudomino projekto partnerius, kurie pateikė nemažai klausimų gidei apie bendros istorijos aspektus. Vilniuje projekto partneriai patyrė ir haloterapijos naudą sveikatai ir gerai savijautai.

Įgyvendinę visas projekto paraiškoje numatytas mokytojų mobilumo veiklas, aptarę būsimų mobilumų datas, veiklų tvarkaraštį, atsisveikinome iki artimiausio partnerių susitikimo Suomijoje.

                                                                                    

Giedrė Guzavičienė

Ersmus+ KA 229 Projekto koordinatorė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.“