kokybes krepselis

Integruotos dalyko ir užsienio kalbos pamokos mokiniams sudaro puikias sąlygas pritaikyti dalykines kompetencijas praktinėse veiklose. Šiais mokslo metais 5b, 6b ir 8a klasių mokiniai turėjo integruotas dailės, fizikos, rusų kalbos pamokas.

Tyrinėdami garso savybes nuotolinėje pamokoje 8 a klasės mokiniai dirbo grupelėse, nagrinėjo skirtingus vaizdo šaltinius ir pristatė surinktą medžiagą minčių žemėlapyje klasės draugams. Mokiniai turėjo argumentuotai atsakyti į klausimą „ Kodėl Big Ben‘o varpo dūžių skambesys antrojo pasaulinio karo metais priešams padėdavo surengti antskrydžius?“

6 b klasės mokiniai dalyvavo atviroje nuotolinėje integruotoje pamokoje ir grupelėse iliustravo perskaityto teksto pastraipas. Mokiniai aktyviai taikė skaitymo strategijas, vizualizuodami tekstą, naudojo dailės mokytojos pristatytą piktografijos techniką.

5b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje rusų ir anglų kalbų pamokoje. Jie pasikartojo anglų ir rusų kalbų teminį žodyną, prisiminė reikalingas gramatines konstrukcijas ir jas taikydami, aptarė vasaros atostogų planus ir norus.

Integruotos dalyko ir užsienio kalbos pamokos mokiniams labai patiko, jie norėtų ir ateityje tokių pamokų.