kokybes krepselis

Įgyvendinant Kokybės krepšelio uždavinį formuoti mokinių savivaldaus mokymosi įgūdžius palankioje ugdymo(si) aplinkoje, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėseną, birželio 21-25 dienomis Kalvarijos gimnazijoje 5, 6 ir 8 klasių mokiniams vyko integruoto patyriminio mokymosi kūrybinių dirbtuvių stovykla „Tapatybės su gimtuoju kraštu paieškos“.

Šios stovyklos tikslas buvo supažindinti mokinius su Kalvarijos miesto ir krašto istorine praeitimi ir dabartimi, suvokti savąją lokalią tapatybę, jos įtvirtinimą susieti su bendrųjų kompetencijų bei dalykinių kompetencijų ugdymu. Integruoto patyriminio mokymosi kūrybinių dirbtuvių stovyklos veiklas organizavo šie Kalvarijos gimnazijos mokytojai: Aligimantas Babeckas (istorijos mokytojas metodininkas), Vida Brogytė (lietuvių kalbos mokytoja metodininkė), Giedrė Guzavičienė (anglų kalbos mokytoja ekspertė), Vilija Savčenkienė (istorijos  mokytoja metodininkė), Zita Valinčienė (matematikos mokytoja metodininkė) bei savanoris Nicat Agayev.

Mokiniai tobulino pažinimo ir kūrybingumo bendrąsias kompetencijas, ugdėsi istorinį mąstymą pažindami miesto ir apylinkių  istoriją, kultūrinį paveldą ir išskirtinumą. Su istorijos mokytoju A. Babecku stovyklos dalyviai aplankė Kalvarijos krašto dvarus. Suvalkijos tautinį paveldą mokiniai pažino Paežerių dvare. Sužinojo apie dvaro įkūrėjus, dvaro veiklą ir kultūrinį gyvenimą. Edukaciniai užsiėmimai mokiniams padėjo pažinti senojo pašto istoriją. Jiems daug klausimų kėlė  laiškų siuntimas pašto balandžiais, apie arklių pašto gyvavimą mokiniai pasidalijo savo žiniomis iš Kalvarijos miesto istorijos. Teko rašyti laiškus plunksna, spausdinti mašinėle, užklijuoti vaško antspaudu. Kalvarijos krašto muziejaus gidas A.Totorius pravedė stovyklautojams pažintinę ekskursiją Kalvarijos turistiniuose objektuose. Mokiniams ypač įdomu buvo orientacinės varžybos Šleinių miške, jie turėjo pritaikyti žemėlapio skaitymo bei komandinio darbo įgūdžius, kad surastų visus maršruto taškus. Dalyvavimas protmūšyje paskatino dirbti grupelėmis, tartis ir ieškoti atsakymo į visus pateiktus klausimus.

Iniciatyvumo bendroji kompetencija ir dalykinės retorikos bei matematinio mąstymo  kompetencijos buvo ugdomos integruoto ir patyriminio ugdymo vasaros dienos stovykloje. Alytaus dramos teatre mokiniai dalyvavo scenos kalbos treniruotėje ir aktorinio meistriškumo užsiėmimuose. Įgytą patirtį mokiniai pritaikys meninei kompozicijai, pristatančiai Kalvarijos miestą. Paežerių dvare senoviniai matavimo matai mokiniams atskleidė lietuvių buities tradicijas, teko spręsti rebusą ir pasitikrinti, ko išmoko edukacinėje veikloje. Senoviniai matavimo matai mokiniams priminė tiek istorijos, tiek matematikos pamokose išmoktas temas. Patyriminė veikla susipažįstant su Suvalkijos krašto  senosiomis žolininkystės tradicijomis ypač sudomino mokinius. Jie stengėsi įsiminti žolelių pavadinimus, domėjosi jų savybėmis, ragavo lapeliu bei žiedus ir mėgavosi vaistažolių arbata. Įvairių vaistažolių pavadinimai savybės ir kilmės šalys padėjo geriau suprasti geografijos ir biologijos pamokose nagrinėjamas temas.  Sviesto mušimo dirbtuvės įtraukė mokinius į sviesto mušimo procesą, mokiniams buvo įdomu ir kaip išgaunama grietinė ir kas gali nulemti sviesto skonį. Šviežio sviesto ragavimas su įvairiais duonos ir pyrago gaminiais buvo smagi patirtis visiems užsiėmimų dalyviams. Naminio sviesto gamybos technologija padėjo mokiniams suprasti ir sveikos bei tvarios gyvensenos ypatumus.

Suvalkijos krašto pažinimas ir įgyta informacija padės mokiniams parengti pristatymą apie savo miestą anglų  bei lietuvių kalbomis. Kūrybinių dirbtuvių stovykloje dalyvavę mokiniai refleksijoje pažymėjo, jog veiklos buvo įtraukiančios ir skatinančios domėjimąsi savo krašto praeitimi.

Giedrė Guzavičienė