kokybes krepselis
Justė Pučinskaitė, 5 a klasės mokinė, tapo Kalvarijos savivaldybės tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio laimėtoja, o Gustė Adamavičiūtė ir Meida Murauskaitė, III a klasės mokinės, - Jaunųjų filologų konkurso laimėtojos. Mokines konkursams ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Brogytė.