Lapkričio 9 dieną Kalvarijos lopšelyje-darželyje „Žilvitis“ vyko pokalbis, kaip sekasi buvusiems darželio priešmokyklinės grupės vaikams mokytis gimnazijos pirmoje klasėje. Apskritojo stalo diskusijoje dalyvavo lopšelio- darželio „ Žilvitis“ direktorė Loreta Krasauskienė, pavaduotoja Janina Belevičienė , socialinė pedagogė Renata Dovydaitienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė Lina Vaičiulaitienė, auklėtojos  Vilma Vyšniauskienė, Rasa Dulinskienė, Ksavera Plečkaitienė, Kalvarijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Milda Alesiūtė, pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Asta Pauliukonienė, psichologė Vaiva Dulinskienė, pirmokus mokančios mokytojos - Rasa Ražauskienė, Eglė Navickienė, Rasa Matulevičienė.

Knyga gali pakeisti gyvenimą: įkvėpti, padėti atsakyti į klausimus, spręsti problemas, jaustis stipresniam, kovoti už savo teises ir ateitį. Todėl šiemet akcija „Knygų Kalėdos“ atsiliepia į kampanijos „Už saugią Lietuvą“ kvietimą mažinti socialinę atskirtį. Šių metų akcijos tema – knygos, kurios keičia gyvenimą.

Lapkričio 14 d mūsų gimnazijoje paminėta Lietuvos kariuomenės diena. Į tradicinę viktoriną ,,Pažink Lietuvos kariuomenę“, kurią organizavo istorijos mokytojas A. Babeckas,  atvyko 43 dalyviai iš Lazdijų raj. Veisiejų S. Gedos, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus, Alytaus raj. Simno, Lazdijų M. Gustaičio, Kybartų K. Donelaičio, Marijampolės Sūduvos,  Šv. Cecilijos, Sangrūdos, Kalvarijos gimnazijų, Lazdijų raj. Šventežerio, Kučiūnų mokyklų bei Akmenynų pagrindinės mokyklos mokiniai. Kartu atvyko palaikymo komanda - 22 jaunieji Lazdijų šauliai ir jų vadovas, atsargos karininkas kapitonas Kęstutis Pileckas.

kraujas

Lapkričio 16 dieną visoje Lietuvoje įvairiose švietimo įstaigose minima Tarptautinė tolerancijos diena.

Lapkričio  8-oji – Europos sveikos mitybos diena. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) duomenimis, mūsų sveikata didžiąja dalimi priklauso nuo gyvensenos ir mitybos. Šią dieną Europos šalyse visuomenė skatinama sveikai maitintis, žmonės raginami atkreipti dėmesį į ypatingą tinkamo maitinimosi svarbą sveikatai.

20161114

Lapkričio 3- 4 dienomis gimnazijoje vyko seminaras mokytojams "Istorija liudininkų akimis", kurį organizavo Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras.

Spalio 28 d.  gimnazijos Mokinių taryba, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, TUC koordinatorė A. Vaičiūnaitė - Levuškinienė kartu su buvusiu istorijos mokytoju Alvydu Totoriumi aplankė Kalvarijos senąsias žydų, vokiečių, lenkų, lietuvių  kapines.