2021 metų finansinės ataskaitos

2021 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų finansinės ataskaitos

2020 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 metų finansinės ataskaitos

2019 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 2019 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2019 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys

 

2018 metų finansinės ataskaitos

2018 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys

 2018 metų 9 mėnesių finansinių ataskaitų rinkinys

 2018 metų I pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų I ketvirčio ataskaitų rinkinys:

2017 metų finansinės ataskaitos

2017 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

2017 metų III ketvirčio fInansinių ataskaitų rinkinys:

2017 metų II ketvirčio fInansinių ataskaitų rinkinys:

2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2016 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2016 metų II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

      • Finansinės būklės ataskaita
      • Veiklos rezultatų ataskaita
      • Aiškinamasis raštas ir jo priedas

2016 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys:

2015 metų finansinės ataskaitos

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys:

2014 metų finansinės ataskaitos

2014 metų finansinių ataskaitų rinkinys: