Kovo pradžia Lietuvoje jau kvepėjo pavasariu, o mažiau nei už 1000 kilometrų, Turku mieste, ERASMUS+ KA229 daugiašalio projekto GAME ON partnerius pasitiko malonus šaltukas, sniego pusnys ir apledėję šaligatviai.  Kovo 7-13 dienomis vykdydami paraiškoje numatytas mobilumo veiklas partneriai susirinko Turku Cygnaeus mokykloje, Suomijoje.

Dėl nepalankios Covid-19  situacijos šis mobilumas buvo organizuotas hibridiniu būdu: mokiniai dalyvavo virtualiose, o mokyklų partnerių atstovai realiose veiklose. Kalvarijos gimnazijai atstovavo projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Giedrė Guzavičienė ir muzikos mokytoja Sigutė Valentaitė- Rugienė.

Daugiašalio projekto GAME ON tikslas –  ne tik ugdyti sveikos gyvensenos įpročius, bet ir kurti palankią, be patyčių mokymo(si) aplinką. Kartu su mokiniais iš anksto buvo pasirengta šalies, miesto, mokyklos pristatymams anglų kalba bei paruoštas gimnazijoje įgyvendinamos OLWEUS patyčių prevencijos programos rezultatų pranešimas.

Visos hibridinio mobilumo veiklos buvo transliuojamos ir mokiniams, esantiems projekto partnerėse mokyklose. Cygneaus mokykloje projekto partnerius pasveikino mokinių ir muzikos mokytojos parengtas koncertas, kuriame skambėjo pasisveikinimai šalių partnerių kalbomis, dainos apie Suomiją, mokinių atliekami muzikiniai kūriniai bei šokiai. Svečiams taip pat buvo parodytos mokyklos erdvės, papasakota apie įdomiausias pamokas mokykloje.

Dalyvaudamos projekte susipažinome su Suomijos švietimo sistema, mokykloje įgyvendinama Turku universiteto sukurta patyčių prevencijos programa KiVa. Visiems buvo sudaryta galimybė ne tik susipažinti su programos ypatumais, bet ir praktinio įgyvendinimo pavyzdžiais 1-4 klasėse. Patyčių prevencijos programos buvo pristatomos ir mokiniams, ir Cygneaus mokyklos socialiniam darbuotojui, ir KiVa programos koordinatorei. Kiekvieną dieną buvo stebimos anglų kalbos pamokos skirtingose klasėse, todėl buvo galima pasisemti idėjų formuojamajam vertinimui bei įtraukiajam ugdymui.

Šeštadienį, paskutiniąją mūsų mobilumo dieną, mokykloje vyko mokinių ir tėvų bendros veiklos: pamokos, loterijos, pasiekimų aptarimas. Maloniai nustebino aktyviai mokinių ugdymo veikloje dalyvaujantys tėvai, mažesnieji broliai ir seserys.

Įgyvendinę visas projekto paraiškoje numatytas mokytojų mobilumo veiklas, aptarę būsimų mobilumų datas, veiklų tvarkaraštį, atsisveikinome iki artimiausio partnerių susitikimo Atėnuose, Graikijoje.

Erasmus Suomija (skaidrės pdf)

Giedrė Guzavičienė

Erasmus+ KA 229 Projekto koordinatorė

„Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija, jos institucijos ir Švietimo mainų paramos fondas negali būti laikomi atsakingi už šios medžiagos turinį ir bet kokį pateikiamos informacijos naudojimą.“