Projekto zenkl

 Gimnazija 2017-2020 m. dalyvauja Europos sąjungos Struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001).

  

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo (si) aplinką.
Projekto partneriai :
• visos šalies savivaldybės, kurių tarybos yra mokyklų steigėjai.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos šios veiklos:
1. gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas 1-4 kl. ir 5-8 kl.;
2. gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas.
Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

 Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje: 

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

MOKOMĖS KITAIP

PRAKTINĖ TIRIAMOJI VEIKLA PRADINUKŲ GAMTOS MOKSLŲ LABORATORIJOJE

Kalvarijos gimnazijoje 2019 m. įkurta pradinių klasių laboratorija Priemones laboratorijai gavome įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, 1-4 kl. mokiniams įrengta gamtos mokslų laboratorija, kurioje mokiniai turi puikią galimybę gamtos mokslus mokytis kitoje edukacinėje aplinkoje, atliekant praktinę tiriamąją veiklą. Gamtos mokslų laboratorijoje gausu įvairių mokymo priemonių: nuo įprastų laboratorinių indų ir mažyčių mėgintuvėlių iki skaitmeninio mikroskopo ir rinkinių mechanikos bandymams atlikti.

2019 m. kovo 28 d. įvyko pradinukų gamtos mokslų laboratorijos atidarymas. Laboratorijai vadovauja pradinių klasių mokytoja Eglė Navickienė. Ji kartu su chemijos mokytoja Kornelija Baldauskiene pravedė pradinių klasių mokiniams įdomiąją pamoką apie planetos Žemės kilmę. Pamokoje mažieji mokiniai ir svečiai ne tik stebėjo demonstruojamus bandymus, bet ir patys juos atliko. Mokiniai stebėjo ugnikalnio veržimąsi, žemės plutos, upių ir vandenynų formavimąsi, pirmųjų gyvųjų organizmų atsiradimą Žemėje.

Pradinių klasių laboratorija buvo pristatyta ir Kalvarijos savivaldybės mokyklos mokytojams, pravesta įdomioji pamoka.

2020 m. vasario mėnesį laboratorijoje svečiavosi Kalvarijos gimnazijos ir Kalvarijos ikimokyklinės ugdymo įstaigos priešmokyklinės grupės mokiniai. Susitikimo metu mokytoja Eglė Navickienė supažindino mokinius su laboratorija, atliko keletą bandymų.

Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytojos su savo mokiniais su dideliu susidomėjimu lankosi laboratorijoje veda matematikos, pasaulio pažinimo ir kitas gamtamokslines pamokas, naudojantis įvairiais prietaisais atlieka į bandymus: išbandė masės, tūrio, ilgio, temperatūros matavimo prietaisus, svėrė įvairius daiktus skirtingomis svarstyklėmis ir lygino jų masę, naudojosi skirtingais ilgio matavimo prietaisais, matavo žingsnio ilgį, mokėsi apskaičiuoti plotą ir perimetrą. Naudodamiesi termometrais mokiniai stebėjo temperatūros pasikeitimus patalpoje, taip pat atliko bandymus su vandeniu, sužinojo apie vandens galią. Vaikai, smalsiai tyrinėjo augalų sandarą.

Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad turime tokią laboratoriją. Mokiniams suteikiama didžiulė galimybė eksperimentuoti, patirti mokymosi džiaugsmą.

laboratorija

priem11

priem22

IMG 20190328 124635

IMG 20190328 125037

GAMTAMOKSLINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMAS:
„PATYRIAU, VADINASI IŠMOKAU!

Mokymasis ir išmokimas prasideda tada, kai suprantame, kad kažką žinome. Geriausiai išmokstame per asmeninę patirtį. Priemonės, gautos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamo projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, praplėtė gamtos mokslų mokytojų galimybes pamokose taikyti patyriminio mokymo (si) strategijas. Gamtos ir žmogaus, fizikos, chemijos pamokose mokiniai, dirbdami individualiai ir grupėse, mokėsi į situacijas ir problemas pažvelgti tyrėjo akimis, klausti, kritiškai mąstyti, analizuoti ir daryti išvadas, reflektuoti apie įgytas patirtis ir jų pritaikomumą gyvenimiškose sąlygose.

Gamtos ir žmogaus pamoka 6 klasėje „Ląstelė – mažiausia organizmo dalelė“

lastele

lastele1

lastele2

Fizikos pamoka 8 - oje klasėje „Svoris“

fizikag

Chemijos pamoka 8 - oje klasėje „Mišinių ruošimas“

chemgrupe

chemija7g

chemijag