muzieju programaLietuvos muziejų asociacija nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. skelbia Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programos pradžią. Iki gruodžio 31 d. moksleiviai kviečiami nemokamai dalyvauti specialiai jiems parengtoje svetingumo programoje, skirtoje Vasario 16-osios kūrėjams, puoselėtojams ir edukacinėms veikloms, skirtoms modernios Lietuvos šimtmečiui.


Iniciatyva sujungia Lietuvos muziejų parengtas turiningas programas ir įvairias edukacines veiklas, suteikiančias galimybių artimiau pažinti iškiliausias mūsų krašto asmenybes – rašytojus, švietėjus, dailininkus, Vasario 16-osios akto signatarus, iš jų darbų semtis įkvėpimo savo veiklai, kurti unikalų asmeninį santykį su šalies paveldu, istorine atmintimi.
Muziejų kultūrinio svetingumo programą ir jos temą inicijavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, skatindama kultūros prieinamumą bei vaikų ir jaunimo kultūrinių kompetencijų ugdymą.

Kalvarijos gimnazijos muziejus kviečia pažinti Kalvariją ir krašto istoriją programoje " TARP4K", kuri slepia 4 svarbias asmenybes, 4 konfesijas, 4 kultūras ,kurios paliko savo pėdsaką Kalvarijoje

Visi Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programos renginiai moksleiviams nemokami.
Išsami Lietuvos muziejų kultūrinio svetingumo programa skelbiama wwww.muziejai.lt ir čia.