Kalvarijos gimnazijos mokyklinio autobuso naudojimo ir mokinių pavežėjimo tvarkos aprašas

Reguliariųjų maršrutų laikai

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos pirmuoju mokykliniu autobusu maršrutas Nr. 1

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos pirmuoju mokykliniu autobusu maršrutas Nr. 2

Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriaus mokinių, pavežamų gimnazijos mokykliniu autobusu maršrutas Nr. 3

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos antruoju mokykliniu autobusu maršrutas Nr. 4

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos antruoju mokykliniu autobusu maršrutas Nr. 5

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos Nemunaičių skyriaus mokykliniu autobusu, maršrutas Nr. 6

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos Nemunaičių skyriaus mokykliniu autobusu, maršrutas Nr. 7

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos Nemunaičių skyriaus mokykliniu autobusu, maršrutas Nr. 8

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų gimnazijos Nemunaičių skyriaus mokykliniu autobusu, maršrutas Nr. 9

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų Liubavo Juozo Montvilos pagrindinės mokyklos mokykliniu autobusu, maršrutas Nr. 10

Kalvarijos gimnazijos mokinių, pavežamų Akmenynų pagrindinės mokyklos mokykliniu autobusu, maršrutas Nr. 11

Sprendimas dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo

Sprendimas dėl Kalvarijos savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 13 d. sprendimo Nr. T-113 ,,Dėl Kalvarijos savivaldybės mokinių vežimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo