100 3031       100 3032

Informacinių technologijų kabinetas

100 3027       100 3028

Ugdymo karjerai kabinetas

100 3025       100 3026

Specialiojo pedagogo kabinetas

IMG 20170420 111947       IMG 20170420 111959

Skaitykla

IMG 20170420 112455       IMG 20170420 112543

Biblioteka

100 3011       100 3012

Sporto salė

100 3013       100 3014

Muzikos kabinetas

100 3016       100 3017

Aktų salė

100 3019       100 3021

Technologijų kabinetas

100 3023       100 3024

100 3029       100 3030

Edukacinės erdvės