Įgyvendindant vieną iš Bendrųjų ugdymo programų nuostatų  - lavintis mokinių meninį skonį, plėsti savo, kaip skaitytojo, estetinę patirtį bei vertinti save kaip Lietuvos kultūros, kalbos paveldėtojus, puoselėtojus ir kūrėjus, tradicines pamokas keičia ugdymas netradicinėse erdvėse.

Sausio 26 d. IV klasių gimnazistai literatūrines, kultūrines žinias turtino skulptoriaus J. Zikaro memorialiniame muziejuje ir nacionaliniame Kauno  dramos teatre. Muziejaus atnaujintose erdvėse mokiniai susipažino su neatsiejama Nepriklausomos Lietuvos istorijos dalimi, Laisvės skulptūros kūrėju Juozu Zikaru ir jį supusia intelektualia, kultūrine bendruomene, tarpukario Kauno atmosfera. Patyrė muziejininko darbo specifiką ir prasmę. O  dramos teatre, stebėdami spektaklį, išgyveno  grožinio teksto interpretacijos galimybes, meninės kalbos ir išraiškos formų įvairovę, tyrinėjant  paauglių pasaulį, jų baimes, žiaurumo prigimtį, patyčių priežastis.

Lietuvių kalbos mokytoja V. Brogytė