Respublikiniame virtualaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių (vaizdo) darbų projekte – parodoje dalyvavo 4 gimnazijos mokiniai. Projektas skirtas šv.Kalėdų šventei paminėti.

Projekto tikslas – skatinti kurti savitus meno kūrinius - karpinius, išsaugojant ir puoselėjant karpymo iš popieriaus tradicijas. Pagrindiniai uždaviniai: sudaryti sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo įstaigų narių bendradarbiavimui, lietuvių tradicinių amatų - karpinių propogavimui; suteikti galimybę eksprerimentuoti, derinant tradicines ir šiuolaikines karpinių meno tradicijas; ugdyti dalyvių kūrybinį aktyvumą, išradingumą, estetinį suvokimą; puoselėti meninę kompetenciją, prisimenant lietuvių papročius ir tradicijas. Konkursą organizavo Smalininkų technologijų ir verslo mokyklos specialiojo ugdymo skyrius. Dalyviams ir pedagogams įteiktos padėkos. Dalyvius parengė specialioji pedagogė Kristina Grabauskaitė ir logopedė Daiva Vaitkevičienė.