Po langais iš ryto

Obuolių prikrito.

Gelsvas klevo lapas.

Rudenėli, labas!

Šiais Ramutės Skučaitės posmais pradėjome popietę “Rudenėlio taku”. Skambėjo lietuvių poetų M. Vainilaičio, A. Matučio, V. Valsiūnienės, L. Degėsio, A. Karosaitės, J. Degutytės eilės apie rudenį. 4a klasės mokinys Adomas Gruodis padeklamavo savo močiutės Vilijos Vilkelienės sukurtą eilėraštį. Išgirdome posmus apie rudenėlio spalvas, rudens darbus, gausų derlių. Grožėjomis 4a klasės mokinių piešiniais rudens tematika. Ačiū 2b, 3a, 3b,3c, 4a bei 4c klasių mokiniams ir jų mokytojoms už dalyvavimą popietėje.

Bbliotekininkės