2021 metų Lietuvos gimnazijų, neturinčių teisės atsirinkti mokinių, reitinguose Kalvarijos gimnazija pateko į pirmąjį šimtuką. Žurnale „Reitingai“ teigiama, kad žodžiais individualizuotą mokymą Lietuvoje įgyvendina 100 proc. mokyklų, o darbais – tik 10 proc.

Tarp 10 proc. mokyklų, kurios turi didelį įdirbį ir itin daug dėmesio skiria individualizuotam mokymui, minima ir Kalvarijos gimnazija. Galime pasidžiaugti, kad orientavimasis į mokinių poreikius ne vienerius metus yra svarbi mūsų gimnazijos veiklos sritis. Jau 2017 metais įvykusio gimnazijos išorės vertinimo ataskaitoje daroma išvada, kad vienas iš stipriųjų gimnazijos veiklos aspektų yra pagalba mokiniui. Šiandien ši veiklos sritis yra plėtojama pasitelkus projekto „Kokybės krepšelis“ teikiamas galimybes. Supratome, kad tik sutelktomis pedagogų, mokinių ir jų tėvų pastangomis galime tikėtis kiekvieno vaiko asmeninės pažangos.