Kovo 10 dieną Kalvarijos gimnazijos 3c, 2c, 4a klasių mokiniai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos 30-metį. Vyko kūrybinė-pažintinė veikla „Aš myliu Lietuvą“.

Mokiniai ugdėsi patriotiškumą domėdamiesi Lietuvos istorija, jos garbinga praeitimi, žymiais žmonėmis. Vaikai sužinojo, kad Lietuva būtų laisva, ji turėjo praeiti sunkų kovų,
priespaudos ir okupacijos kelią.

Ugdytiniai giedojo Tautišką giesmę, prisiminė Lietuvos valstybės ženklus. Išsiaiškino,
kada buvo priimta Lietuvos tautinė vėliava, pasikartojo spalvų reikšmę. Gilino žinias apie Vytį – ant balto žirgo raitelį.

Vaikai imitavo Lietuvos žemėlapį. Virtualiai aplankė ir atpažino žymiausius Lietuvos
objektus. Ugdėsi kūrybiškumą atlikdami įvairias veiklas: kūrė eiles apie Tėvynę, deklamavo
eilėraščius, dainavo dainas, piešė piešinius, gamino darbelius.

 

4a klasės mokiniai knygos galia susitiko su legendinės „Lituanicos" lakūnais. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventės išvakarėse jie domėjosi, kaip pasikeitė gyvenimas Lietuvoje. Kas mums grąžino laisvę? Ar jie, Darius ir Girėnas, kaip nors prisidėjo, kad Lietuva būtų žinoma pasaulyje?

 

Aš jiems papasakočiau, kad dabar Lietuva yra laisva.
Sukurti dideli lėktuvai, kurie skraido po vias šalis. Laisvę susigrąžino pati tauta, pasipriešinusi okupacijai. Darius ir Girėnas savo skrydžiu per Atlanto vandenyną išgarsino Lietuvą.

Paulius Dilys 4a

 

Erikas Zavistauskas Luknė Kelmelytė

Video Denisas Tijūnaitis