Gruodžio 9 dieną Kalvarijos gimnazijos 3b klasės mokiniai dalyvavo integruotoje tikybos bei dailės ir technologijų pamokoje. Pamoką vedė mokytojos Ilona Čirvinskienė ir Laima Burinskienė. Pamokos tikslas – skatinti domėjimąsi įsikūnijimo paslaptimi, puoselėti meninę saviraišką, kūrybingumą.

Pagal poetės J. Ožeraitytės eilėraštį „Kalėdų medis“ mokiniai kūrė kalėdinį atviruką. Darbui atlikti savarankiškai rinkosi ne tik atlikimo priemones, bet ir techniką. Atvirukuose atsispindėjo mažųjų kūrybiškumas ir Kalėdinė dvasia.

Ši netradicine pamoka mokiniams labai patiko. Pamoką užbaigėme kalėdine dainele.