2022 m. sausio 21 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės mokinių biologijos olimpiada. Prizines vietas laimėjo: Ignas Balsys, I c kl., Augustas Liutkevičius, I a kl., Emilija Baliulytė, III a kl., Joana Ceinorytė, III b kl., - II -ąsias vietas, Faustas Vilkelis, I b kl., Paulius Kasparavičius, I b kl., Kristupas Micuta, II c kl., Kamilė Steniukynaitė, III a kl., - III –ąsias vietas. Mokinius olimpiadai ruošė biologijos mokytoja metodininkė Rima Puzarienė.

Įgyvendindant vieną iš Bendrųjų ugdymo programų nuostatų  - lavintis mokinių meninį skonį, plėsti savo, kaip skaitytojo, estetinę patirtį bei vertinti save kaip Lietuvos kultūros, kalbos paveldėtojus, puoselėtojus ir kūrėjus, tradicines pamokas keičia ugdymas netradicinėse erdvėse.

2022 m. sausio 14 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės mokinių chemijos olimpiada. II –ąsias vietas užėmė Ignas Balsys, I c klasės mokinys, ir Fausta Šimilevičiūtė, IV a klasės mokinė. III – ąsias vietas užėmė gimnazistai: Liepa Jankauskaitė, III b kl., Emilija Baliulytė, III a kl., Dominyka Vaitulionytė, III a kl., ir Karolina Ėkelytė, IV a kl. Mokinius olimpiadai ruošė chemijos mokytoja metodininkė Kornelija Baldauskienė ir vyr.mokytoja Daiva Jarašienė.

2022 m. sausio 7 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės jaunųjų filologų konkursas, kuriame dalyvavo gimnazijos IV klasės mokinės Gustė Adamavičiūtė ir Meida Murauskaitė. Į 54 – ąjį Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkursą pateiktas Gustės darbas „Nuo pažinties iki „Dėmesio! Išskrenda paukščiukas!” ir Meidos darbas “Laimė elektroninių pirkinių krepšely”. Gimnazistes konkursui ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Vida Brogytė.

Kalvarijos gimnazijos mokiniai metinio renginio jaunimui „Tavo Europa, tavo balsas!“ dalyviai

2022 m. sausio 20 d. įvyko Kalvarijos savivaldybės III klasių mokinių anglų kalbos olimpiada. Emilija Baliulytė, gimnazijos III klasės mokinė, užėmė I vietą ir atstovaus Kalvarijos savivaldybei respublikinėje anglų kalbos olimpiadoje. Mantė Stankevičiūtė, III klasės gimnazistė, užėmė II vietą. Mokines olimpiadai ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė Giedrė Guzavičienė.

Lietuvos bibliotekininkų draugija 2021 m. gruodžio mėn. paskelbė „Bibliotekų knygų Kalėdas“. Akcijos šūkis – Šventinis gerumas kartu su knyga.

Artėjant pačioms gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms specialioji pedagogė Kristina Grabauskaitė, pakvietė ugdytinius sudalyvauti Kalėdinėje popietėje „Laukiu šv. Kalėdų“.

Respublikiniame virtualaus specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų kūrybinių (vaizdo) darbų projekte – parodoje dalyvavo 4 gimnazijos mokiniai. Projektas skirtas šv.Kalėdų šventei paminėti.