kokybes krepselis

Kiekvienais metais gegužės mėnesį Kalvarijos gimnazijoje vyksta Lietuvių kalbos savaitės renginiai. Šiais metais, užklupus pasaulinei covid-19 pandemijai, renginiai, skirti lietuvių kalbai, vyko šiek tiek kitaip – nuotoliniu būdu.

kokybes krepselis

Įgyvendinant Kokybės krepšelio uždavinį formuoti mokinių savivaldaus mokymosi įgūdžius palankioje ugdymo(si) aplinkoje, užtikrinant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos stebėseną, birželio 21-25 dienomis Kalvarijos gimnazijoje 5, 6 ir 8 klasių mokiniams vyko integruoto patyriminio mokymosi kūrybinių dirbtuvių stovykla „Tapatybės su gimtuoju kraštu paieškos“.

AtmintiesKelias

Kalvarijos gimnazijos antrokų komandos 2a – „Atšvaitukai‘‘, 2b – „Šviesuoliukai“, 2c – „Boom“ dalyvavo respublikiniame projekte-konkurse „Augu saugus ir atsakingas“.

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją, kurti saugesnę aplinką.

Jau 9-us metus iš eilės Kalvarijos gimnazijos mokiniai dalyvauja respublikiniame konkurse „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“.

Kasmet konkursui tema pasirenkama atsižvelgiant į tai, kokias tuos metus skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ir tų metų aktualijas. 2021 metų konkurso tema „Kas žmogiuko širdyje“ (A. Matutis) pasirinkta norint didinti vaikų susidomėjimą Alytų garsinusio poeto Anzelmo Matučio kūryba, siekiant skatinti vaikus daugiau skaityti, domėtis knygomis, lavinti meninius, kūrybinius, tiriamuosius gebėjimus.

erasmusgameon

Kalvarijos gimnazija, įgyvendindama 2020 m. programos „Erasmus+“ Bendrojo ugdymo sektoriaus 2 pagrindinio veiksmo (KA229) dotacijos sutartį tarp Kalvarijos gimnazijos ir Švietimo mainų paramos fondo, vykdo tarptautinį projektą „Žaidžiame, kad kurtume sveikos gyvensenos įpročius ir saugią aplinką“ (GAME ON to Create Healthy Habits and Promote Wellbeing). Daugiašaliame projekte dalyvauja 5-8 klasių mokiniai iš 6 šalių: Suomijos, Lietuvos, Šiaurės Makedonijos, Graikijos (projekto koordinatorė), Italijos ir Turkijos.

Lairą Mikutavičiūtę, 6a klasės mokinę, laimėjusią Sidabrinį diplomą projekte „Kalbų Kengūra 2021“.

Jokūbą Degutį, 6a klasės mokinį, už labai gerai įvertintą iliustraciją konkurse ,,Tavo žvilgnis“ .

Mokinius ruošė anglų kalbos mokytoja Ingrida Kaleinikienė.

 

,,Parašyk laišką artimajam ir papasakok savo patirtis COVID- 19 pandemijos  metu“ - tokia  tema jau 50 – ąjį kartą šiais metais organizuojamame Epistolinio rašinio konkurse kurti  rašinį viso pasaulio mokiniams pasiūlė Pasaulinės pašto sąjungos Tarptautinis biuras kartu su Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija.

2021 metų Lietuvos gimnazijų, neturinčių teisės atsirinkti mokinių, reitinguose Kalvarijos gimnazija pateko į pirmąjį šimtuką. Žurnale „Reitingai“ teigiama, kad žodžiais individualizuotą mokymą Lietuvoje įgyvendina 100 proc. mokyklų, o darbais – tik 10 proc.