Ilonai Čirvinskienei Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Ilonai Čirvinskienei parengusiai mokinį - respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių piešinių nuotraukų konkurso „Biblijos takais“ nugalėtoją
Laimai Burinskienei Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Laimai Burinskienei parengusiai mokinį - respublikinio bendrojo ugdymo mokyklų 1-8 klasių mokinių piešinių nuotraukų konkurso „Biblijos takais“ nugalėtoją
Laimai Danauskaitei Padėka Kalvarijos gimnazijos jaunimo, liaudiškų šokių kolektyvui, vadovei Laimai Danauskaitei už dalyvavimą Lietuvos Sūduvos krašto vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių kolektyvų konkursiniame festivalyje „SUPYNĖM ŠOKIŲ PYNĘ“
Vidai Brogytei Padėka mokytojai Vidai Brogytei už 53-iojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso laimėtojų parengimą
Inesai Karalienei Padėka mokytojai Inesai Karalienei už dalyvavimą respublikiniame švietimo įstaigų kūrybiniame projekte "Mūsų žemė - tai didelis vieškelis, o mes, žmonės, - keliautojai"
Linai Venslauskienei Padėka mokytojai Linai Venslauskienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą, dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinio-priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų vaikų piešinių fotografijų virtualioje parodoje "Mano mylimiausias laukinis gyvūnas"
Inesai Karalienei Padėka mokytojai Inesai Karalienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą, dalyvaujant Respublikinėje ikimokyklinio-priešmokyklinio ir bendrojo lavinimo ugdymo įstaigų vaikų piešinių fotografijų virtualioje parodoje "Mano mylimiausias laukinis gyvūnas"
Giedrei Guzavičienei Padėka mokytojai Giedrei Guzavičienei už dalyvavimą respublikinėje tiriamojoje-praktinėje gamtos mokslų konferencijoje "Stebiu. Kuriu. Analizuoju."
Daivai Jarašieniai Padėka mokytojai Daivai Jarašieniai už dalyvavimą respublikinėje tiriamojoje-praktinėje gamtos mokslų konferencijoje "Stebiu. Kuriu. Analizuoju."
Daivai Jarašieniai Padėka mokytojai Daivai Jarašieniai už mokinių parengimą AKADEMIKO JONO JANICKIO CHEMIJOS KONKURSO I ETAPUI
Daurai Jonylienei Padėka mokytojai Daurai Jonylienei už dalyvavimą projekte „Apie tai, kas buvo prarasta“
Arūnei Vaičiūnaitei - Levuškinienei Padėka mokytojai Arūnei Vaičiūnaitei - Levuškinienei už dalyvavimą projekte „Apie tai, kas buvo prarasta“
gimnazijai Padėka už dalyvavimą pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“
Padeka Vidai Padėka Vidai Brogytei už Kalvarijos gimnazijos mokinės Gustės Adamavičiūtės, 52-ajame Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurse laimėjusios III vietą, parengimą
20200916 Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą ir prisidėjimą prie mokinių motyvuojančios aplinkos kūrimo
Buksaugussusalmu Padėka Inesai Karalienei už dalyvavimą konkurse „Būk saugus - su šalmu“ ir vaikų kūrybiškumo skatinimą
gimnazijai Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą ir dalyvavimą tarptautinėse „KINGS“ olimpiadose
Inesa Padėka Inesai Karalienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 8 - ajame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“
Asta Padėka Astai Pauliukonienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 8 - ajame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“
1b Diplomas 1b klasei tapus 2019 - 2020 m. m. mokinių kūrybinių darbų konkurso „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“ laureatais
1c Diplomas 1c klasei tapus 2019 - 2020 m. m. mokinių kūrybinių darbų konkurso „Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu“ laureatais
pasiekimai Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą nacionalinėje meninėje konferencijoje „Gatvėje liko tyla ...“. Renginys vyko 2020 m. sausio 27 d. ir buvo skirtas Tarptautinei Holokausto aukų atminties dienai paminėti.
2019 12 06 Diplomas už dalyvavimą Lietuvos švietimo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų dainų festivalyje 2019
20191122 Padėka Deimantei Burdulytei už moksleivio paruošimą respublikinei neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodai "Svajonių koliažai"
20191122 Padėka Kristinai Grabauskaitei už moksleivio paruošimą respublikinei neįgaliųjų vaikų ir jaunimo meninės kūrybos parodai "Svajonių koliažai"
20191122 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių literatūros savaitėje. "Dėkojame, kad drauge su mumis puoselėjate meilę Šiaurės šalių literatūrai!"
20191121 Diplomas Kalvarijos gimnazijos priešmokyklinio ugdymo grupei "VIKRUOLIAI" už dalyvavimą Kalvarijos savivaldybės priešmokyklinio ugdymo grupių sportinėse varžybose "Kas su daktaru Aiskauda, tam tikrai nieko neskauda"
20191118 Padėka Inesai Karalienei už dalyvavimą, draugiškame gamtai konkurse "Kamštelių vajus 2019"
20190913 Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą, ugdant jaunosios kartos akademinius gebėjimus
20190526 Padėka Samantai Malinauskaitei bei mokytojui Arūnui Sinkevičiui už Sūduvos krašto tautodailės ir amatų tradicijų puoselėjimą
20190429 Padėka Kalvarijos gimnazijai už pasodintą "Supratimo medį"
20190129 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą nacionalinėje konferencijoje "Žydų vaikų istorijos" ir parodytą meninį pristatymą konferencijos dalyviams.
20180121 Už mokinių parengimą bei dalyvavimą tarptautiniame konkurse, skirtame Prano Mašioto 155-ioms gimimo metinėms "Ir aš mažas buvau"
20180122 Padėka Birutei Pučinskienei už mokinių paruošimą Kalėdinio atviruko konkursui.
20181228 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių literatūros savaitėje
20181218 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokinių komandai už dalyvavimą vokiškų dainų festivalyje 2018.
20181204 Padėka Kalvarijos gimnazijos Jusevičių skyriui prisijungus prie pilietinės  iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.
20180509 Padėka Algimantui Babeckui, paruošusiam I vietos laimėtoją respublikiniam mokinių konkursui "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę"
20180507 Padėka Renatai Vaitulionienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkursui "Jūrų keliais - 2018"
20180403 Padėka Jurgitai Jakubonytei, su 1a klasės mokinių komanda dalyvavusiai renginyje "Kai dūzgė supimo ratelis"
Scan10002 Padėka Inesai Karalienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 6-ajame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
Scan10001 Padėka Astai Pauliukonienei už mokinių kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 6-ajame respublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
Scan1 Padėka Kalvarijos gimnazijos 3b klasės mokiniams laimėjus pirmą vietą šalies mokinių kūrybinio konkurso "Saulės spindulių nušviestas, mylimas čia mano miestas"
20180314 Padėka Jurgitai Jakubonytei už dalyvavimą mokinių piešinių konkurse "Mano šimtmečio Lietuva"
20180212 Padėka Kalvarijos gimnazijai aktyviai bendradarbiaujant ir inovatyviai prisidedant prie Kings olimpiados organizavimo bei skatinimo mokinius dalyvauti.
20171231 Padėka gimnazijos bibliotekai už dalyvavimą Šiaurės šalių bibliotekų savaitei
2 Padėka Inesai Karalienei už dalyvavimą šalies mokinių ir kelionių maratone "Lietuva - piliakalnių šalis
1 Padėka Astai Pauliukonienei už dalyvavimą šalies mokinių ir kelionių maratone "Lietuva - piliakalnių šalis"
20171128 Padėka Kalvarijos gimnazijai už prisijungimą prie pilietinės iniciatyvos, skirtos paminėti Tarptautinę tolerancijos dieną.
20171122 Padėka Eglei Navickienei už 14-ojo tarptautinio informatikos ir informacijo mąstymo konkurso "Bebras" vykdymą Kalvarijos gimnazijoje.
20171117 Padėka Kalvarijos gimnazija už dalyvavimą 4-ajame Solidarumo bėgime
20170927 Padėka mokytojai Ilonai Čirvinskienei už prisidėjimą prie KINGS olimpiados organizavimo ir padėjimo mokiniams pasiekti puikių akademinių rezultatų tarptautiniame konkurse
2 Padėka Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei už dalyvavimą jaunių seminare "History discovers"
1 Padėka Renatai Vaitulionienei už dalyvavimą jaunių seminare "History discovers"
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Teresei Pučinskaitei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Ievai Radzevičiūtei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento jaunesniajai ambasadorei Livetai Šikarskaitei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
1 Europos Parlamento vyresniajai ambasadorei Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškinienei už aktyvų ir kūribingą dalyvavimą projekte "Mokyklos - Europos Parlamento ambasadorės" 2016-2017 mokslo metais
20170602 Padėka Inesai Karalienei už kūrybinės saviraiškos skatinimą dalyvaujant 5-ajame res[ublikiniame kūrybinių darbų konkurse "Augdamas kuriu, tave kartu kviečiu"
1 Diplomas Kalvarijos gimnazijos komandai už nuoširdų ir puikų dalyvavimą 2017m. balandžio 28d. konkurse "Jūrų keliais 2017"
2 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Renatai Vaitulionienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkurse "Jūrų kelias - 2017"
3 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokytojai Rasai Brokienei už nuoširdų indėlį ruošiant gimnazijos komandą respublikiniam konkurse "Jūrų kelias - 2017"
20170501 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą Marijampolės regiono gimnazijų šventėje.
20170412 Padėka OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinatorei Editai Kružikienei už nuoširdų darbą, asmeninę iniciatyvą ir aktyvų dalyvavimą koordinuojant Olweus patyčių prevencijos programos vykdymą
20170328 Padėka Inai Šatienei už bendradarbiavimą akcijoje "Knygų Kalėdos"
20170320 Padėka Kristinai Grabauskaitei už mokinių paruošimą kūrybinių darbų konkursui "Padėka Islandijai"
20170319 Padėka Daivai Vaitkevičienei už mokinių paruošimą kūrybinių darbų konkursui "Padėka Islandijai"
20170318 Padėka Aušvydui Burinskui už mokinių paruošimą ir dalyvavimą Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo ir IT taikymo konkurse  Vilkaviškio "Aušros" gimnazijoje
20170131 1 Padėka Inai Šatienei, paruošusiai nugalėtojus Šalies mokinių kraštotyriniame-kūrybiniame konkurse "Senų knygų, rankraščių lobiai bibliotekoje"
20170131 Padėka Kalvarijos gimnazijos Tolerancijos ugdymo centrui už parengtą pristatymą bei dalyvavimą nacionalinėje konferencijoje "Istorijas pasakoja daiktai"
20170124 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje "Atmintis gyva, nes liudija"
20161025 Padėka Sigutei Valentaitei-Rugienei už kūrybiškas idėjas ir jų įgyvendinimą rengiant Lietuvos moksleivių dainų šventės "Tu mums viena" programą, už kultūros vertybių puoselėjimą ir perteikimą Lietuvos jaunimui
201610251 Padėka Kalvarijos gimnazijai už nuošidrų bendradarbiavimą ir padonavotus pasirodymus
20161018 Padėka Kalvarijos gimnazijos ansamblio vadovei Sigutei Valentaitei-Rugienei už dalyvavimą 8-ajame Dzūkijos partizanų dainų festivalyje "Laisvės kelias"
20161012 Padėka Kalvarijos gimnazijai už dalyvavimą draugiškame gamtai konkurse "kamštelių vajus 2016"
20160530 Padėka Arūnei Vaičiūnaitei-Levuškienei už dalyvavimą Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos, Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos mokytojų asocijacijos organizuojamame Nacionaliniame mokinių konkurse "Praeities stiprybė - dabarčiai".
20160530 Padėka Zitai Valinčienei už konkurso Kengūra 2016 organizavimą.
10 Padėka Jurgitai Jakubonytei už aktyvų dalyvavimą organizuojant Lenkijos-Lietuvos III-IV kl. mokinių dailės darbų konkursą "Mūsų žemė - praeityje, šiandien ir ateityje".
9 Padėka Eglei Navickienei už gabių mokinių ugdymą.
8 Padėka Kalvarijos gimnazijai už indėlį ruošiant mokinius, kurie sėkmingai studijuoja Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje.
7 Padėka Kalvarijos gimnazijos mokinių tarybai, kuri pateko į geriausiųjų trejetuką.
6 Švietimo ir mokslo ministrės Audronės Pitrėnienės padėka už dalyvavimą edukaciniame konkurse - protų mūšyje "Kartu mes Lietuva".
5 Padėka už dalyvavimą nacionalinėje karjeros savaitėje.
4 Padėka Kalvarijos gimnazijai už bendradarbiavimą įgyvendinant projektą "Mokyklų muziejuose saugomų archeologinių radinių paieška ir katalogizavimas".
3 Padėka Aušvydui Burinskui už moksleivių parengimą Suvalkijos krašto dr. Juozo Petro Kazicko programavimo ir informacinių technologijų taikymo konkursui.
2 Padėka už dalyvimą nacionaliniame edukaciniame projekte "Kas buvo Čijunė Sugihara?".
1 Padėka Teresei Pučinskaitei už aktyvų dalyvavimą V.Į. "Sveikatingumo idėjos" ir "Marijampolės jaunimo organizacijų tarybos "Apskritas stalas" organizuojamuose renginiuose ir už muzikinius pasirodymus juose.