neformalaus pletra Kalvarijos gimnazijoje nuo 2017 m. vasario mėn. startuoja  „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ projekto veiklos, kurių metu mokiniai turės galimybę dalyvauti įvairiose edukacinėse  programose ir užmegs kūrybines partnerystes. 

Bus sudarytos  60 vienos valandos trukmės edukacinių programų, kurios suskirstytos į tris tematines kategorijas: 

  • 20 kultūrinės-menininės krypties,
  • 20 technologijų ir kūrybinių industrijų krypties,
  • 20 gamtinės ir ekologinės krypties.

Vienos valandos trukmės programoje vienu metu galės dalyvauti 20–25 mokiniai. Mokiniams bus siūloma dalyvauti 6 edukacinėse programose, po dvi iš kiekvienos tematinės kategorijos: 2 kultūrinės-meninės krypties, 2  technologijų ir kūrybinių industrijų krypties, gamtinės ir ekologinės krypties (skirtingose programose galės dalyvauti skirtingi mokiniai). 

Šių veiklų tikslas – sudaryti sąlygas vaikams ugdyti(s) netradicinėje aplinkoje: muziejuose, teatruose, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, kitose įvairiose edukacinėse erdvėse. Edukacinės programos padės mokiniams patraukliais ir inovatyviais būdais susipažinti su kultūra, istorija, meno pasauliu, kūrybinių industrijų galimybėmis (dizainas, technologijos, amatai, poligrafija ir pan.), lavinti bendrąsias (socialines, komunikacines, kūrybingumo, pažinimo, karjeros) ir dalykines (kultūrinę ir meninę, gamtamokslinę) kompetencijas, technologinius įgūdžius, ugdyti ekologinę savimonę.

Pasirinktos 6 edukacinės programos, mokinių atvežimas iki vietos, kur vykdoma programa, ir parvežimas iki mokyklos bus finansuojama iš projekto lėšų.  Programų dalyviai įgyvendins kūrybinį projektą, apibendrinantį įgytas patirtis. Mokyklų kūrybinių partnerysčių projektai bus talpinami virtualioje erdvėje www.emokykla.lt.

Daugiau apie projektą: http://www.lmnsc.lt/lt/naujienos/2209