Nuo 2012 m. Kalvarijos gimnazija pradėjo dalyvauti  projekte “Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme (1 etapas) Nr. VP1-2.3.-ŠMM-01-002 pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto Mokymasis visą gyvenimą VP1-2.3-ŠMM priemonę Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra. (kurį vykdo Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras), ir siekia įvesti karjeros paslaugų sistemą mokykloje. Ugdymas karjerai yra prioritetinė profesinio orientavimo sritis, profesinis informavimas ir profesinis konsultavimas papildo ugdymą karjerai.

 uk2

TIKSLAS

 Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

 

UŽDAVINIAI

• skatinti mokinius pažinti savo asmenybės savybes, interesus, gabumus, įgūdžius ir jų sąsajas su karjera;

• plėtoti darbo galimybių, darbo pasaulio, profesijų įvairovės ir kaitos supratimą;

• ugdyti gebėjimą rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;

• skatinti gebėjimus sieti savo mokymosi rezultatus, kompetencijas, gabumus ir interesus su karjeros pasirinkimais;

• išugdyti gebėjimus kelti gyvenimo ir karjeros tikslus ir priimti karjeros sprendimus;

• padėti mokiniams mokymosi ir laisvalaikio veiklose taikyti ir tobulinti karjerai svarbiausias bendrąsias kompetencijas.

 

Konsultacijos vyksta 308 kabinete penktadieniais 14.35 iki 15.35

 

Pasirenkamasis dalykas ugdymas karjerai skiriamas I ir III klasėse

 

KARJEROS KOORDINATORĖ

 

Renata Vaitulionienė

308 kab.

 

Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis individualiai (Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.)

 

Pagrindiniai dokumentai: