Kalvarijos gimnazijos antrokų komandos 2a – „Atšvaitukai‘‘, 2b – „Šviesuoliukai“, 2c – „Boom“ dalyvavo respublikiniame projekte-konkurse „Augu saugus ir atsakingas“.

Projekto pagrindinis tikslas – ugdyti eismo dalyvių saugaus eismo kompetenciją, kurti saugesnę aplinką.

Projekto uždaviniai: skatinti mokinių sąmoningumą, atsakingą požiūrį į savo, kaip eismo dalyvio, elgesį ir veiksmus; į saugaus eismo kompetencijos ugdymo procesą įtraukti visus švietimo įstaigos bendruomenės narius: vaikus, pedagogus, tėvus, kitus vaikų artimuosius; skatinti pedagogų iniciatyvumą ir kūrybiškumą, švietėjiška veikla ir pedagoginėmis priemonėmis skleisti gerosios patirties pavyzdžius.

Viso vyko keturi etapai sausio-balandžio mėn.

Sausio mėnesio užduotis:

Pėsčiojo eismo dalyvio pareigos. Eismo taisykles žinosi – nieko kelyje nebijosi. (Tarp geriausių darbų ir 2c komandos darbas)

Vasario mėnesio užduotis:

Keleivių pareigos. Kultūringai elkis viešajame transporte – gerbk save ir kitus! (Tarp geriausių darbų ir 2b komandos darbas)

Kovo mėnesio užduotis:

Dviračių vairuotojų (ir keleivių) pareigos ir atsakomybė – saugus važiavimas dviračiu. (Tarp geriausių darbų ir 2c komandos darbas)

Balandžio mėnesio užduotis:

Kelyje esame saugūs, jeigu saugome save ir rūpinamės kitais. (Tarp geriausių darbų ir 2c komandos darbas)

Projekto metu mokiniai apibendrino ir pagilino savo jau turimas žinias apie saugų eismą. Kartu dirbdami mokėsi ir naujų saugaus eismo taisyklių, kūrė ketureilius apie dviračius, atšvaitus, šviesoforą; sudarė ne vieną kryžiažodį, kūrė savo „judrią gatvę“, kurioje gausu pėsčiųjų, mašinų, dviratininkų.

Visos projekte-konkurse dalyvavusios mokinių komandos gavo dalyvio pažymas.

Mokytojos L.Venslauskienė, I.Karalienė, A.Pauliukonienė.