Kalvarijos gimnazija 2020- 2021 m. m. ne pirmą kartą dalyvavo projekte ,, Mokyklos Europos Parlamento ambasadorės“ ( MEPA).  Įgyvendindama veiklas, jaunųjų ambasadorių komanda atnaujino MEPA informacinio centro, kuris įrengtas Kalvarijos gimnazijos skaitykloje,  medžiagą ir skaitmeninį turinį, vedė kontaktines ir nuotolines pamokas, jose pristatė Europos vertybes, Europos sąjungą, Europos Parlamentą , pendradarbiavo su Europos Parlamento nariais ir kt.

Parengė informacinius skelbimus su QR kodais, kuriuos buvo galima rasti  Kalvarijos miesto centre, socialiniuose tinkluose. 

Komanda dalyvavo nuotoliniame EP Euroscola renginyje, nuotoliniame Europos dienos paminėjime, sprendė Europos egzamine. Europos dienos renginių metu mokiniai kvietė pažinti ir pamatyti Europą, jos simbolius savo aplinkoje. Pakvietė kitus mokinius dalyvauti EP narių pamokose. Kartu su muzikos mokytoja pateikė savitą Europos himno ,, Odė džiaugsmui“ versiją. 

MEPA komandos veiklose dalyvauti ir stebėti jas galėjo visa gimnazijos ir miesto bendruomenė. Informaciją apie projekto vykdytas veiklas galima rasti:

Facebook: #MEPA 2021

Instagram: Mepa_Kalvarija

#MEPALIETUVA  #EPAmbassadorschool  #Kalvarijoskomanda  #MepaKalvarija